Information om coronapandemin i Norden

Norske sykepenger
Här hittar du länkar till de nordiska ländernas myndigheters information om covid-19. Bland annat information om inresa i de nordiska länderna, restriktioner, rekommendationer, testning och vaccination.

Coronapandemin har inneburit stora förändringar för alla som är vana vid öppna gränser i Norden. Nedan hittar du länkar till de nordiska ländernas myndigheters allmänna information om restriktioner och nedstängningar, regler för inresa samt möjligheter för testning och vaccination i de nordiska länderna.

Observera att reglerna kan ändras snabbt och med kort varsel. Kontakta därför alltid myndigheterna om du har frågor. Info Norden har ingen mer information än den du hittar på myndigheternas webbplatser.

Om du arbetar i en gränsregion

Information om specifika saker för dig som arbetar i en gränsregion, till exempel när det gäller skatt och socialförsäkring, hittar du hos de regionala informationstjänsterna:

Hur påverkas de nordiska arbetsmarknaderna av coronakrisen?

Om du vill ha information om hur arbetsmarknaderna i de nordiska länderna påverkas av coronakrisen kan du hitta länkar till information om arbetslösheten i respektive land på norden.org.

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.