Information om coronapandemin i Norden

Norske sykepenger
Coronaviruset i Norden: Här kan du läsa om de nordiska myndigheternas rekommendationer och annan officiell information.

Norden har drabbats av corona. I flera länder har det inneburit stora och plötsliga åtgärder såsom reserestriktioner, rekommendationer om att hålla avstånd och totalförbud mot folksamlingar. De nordiska länderna baserar sina åtgärder på information från hälsovårdsmyndigheterna. Det är viktigt att vara uppmärksam på att rekommendationerna skiljer sig åt mellan länderna, så du bör ta reda på vad som gäller i det land du bor i.

Flera nordiska länder har på grund av krisen infört ett antal särskilda lagar på arbetsmarknads- och näringslivsområdet. Om du påverkas av dessa bör du kontakta berörda myndigheter för mer information.

Nedan hittar du information om status, rekommendationer, reserestriktioner med mera i de olika nordiska länderna.

Hur påverkas de nordiska arbetsmarknaderna av coronakrisen?

Om du vill ha information om hur arbetsmarknaderna i de nordiska länderna påverkas av coronakrisen kan du hitta länkar till information om arbetslösheten i respektive land på norden.org.

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.