Information för personer med funktionsnedsättning som flyttar till Åland

Information för personer med funktionsnedsättning
Här hittar du information för dig med funktionsnedsättning som ämnar flytta till Åland.

Åland består av 16 kommuner, stora som små, och med olika ekonomiska förutsättningar. I vissa kommuner finns lägenheter för funktionshindrade personer. Om man får en lägenhet beror mycket på vilken kommun man flyttar till och i vilken typ av lägenhet den inflyttande kan bo i. 

Vem skall jag kontakta för handikappservice på Åland?

Det nybildade Kommunernas socialtjänst (KST) ansvarar för nästan all socialvård på Åland från år 2021. Du skall kontakta KST om du skall ansöka om handikappservice och inte kommunerna. Du kan läsa på deras sida Funktionsservice om vilka särskilda skyldigheter KST har att ordna i enlighet med handikappservicelagen och vilka ersättningar och stödformer som beviljas och annat.

Funktionsrätt Åland

Funktionsrätt Åland är en samarbetsorganisation för handikapp- och patientföreningar på Åland. Till Funktionrätt Ålands uppgifter hör att bevaka och agera i handikappfrågor, informera om funktionsnedsättningar, stöda och hjälpa medlemsföreningarna och upprätthålla ett gemensamt kansli. På förbundets hemsida hittar du även länkar till alla deras medlemsföreningar på Åland. De har även ett personligt ombud som fungerar som ett stöd för dig för att hitta rätt. Ombudet arbetar på den enskildes uppdrag fristående från myndigheter och vårdgivare.

Mer information

Ålands landskapsregerings sidor om funktionsnedsättning:

Kontakta myndighet

Om du har frågor om funktionshindrades rättigheter , kan du kontakta Funktionsrätt Åland eller KST

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.