Information för personer med funktionsnedsättning som flyttar till Åland

Information för personer med funktionsnedsättning
Här hittar du information för dig med funktionsnedsättning som ämnar flytta till Åland.

Åland består av 16 kommuner, stora som små, och med olika ekonomiska förutsättningar. I vissa kommuner finns lägenheter för funktionshindrade personer. Om man får en lägenhet beror mycket på vilken kommun man flyttar till och i vilken typ av lägenhet den inflyttande kan bo i. 

Före flytt

Innan du flyttar bör du ta kontakt med socialkansliet i den kommun på Åland du ska flytta till. Av dem får du information om vilka stöd den kommunen kan erbjuda dig. Åland har 16 kommuner:

Ålands handikappförbund r.f

Ålands handikappförbund r.f. är en samarbetsorganisation för handikapp- och patientföreningar på Åland. Till handikappförbundets uppgifter hör att bevaka och agera i handikappfrågor, informera om funktionsnedsättningar, stöda och hjälpa medlemsföreningarna och upprätthålla ett gemensamt kansli. På förbundets hemsida hittar du även länkar till alla deras medlemsföreningar på Åland.

Mer information

Ålands landskapsregerings sidor om funktionsnedsättning:

Kontakta myndighet

Om du har frågor om funktionshindrades rättigheter , kan du kontakta Ålands handikappförbund

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.