Införsel av hundar och katter

Innflutningur á hundum og köttum til Íslands
Reglerna om införsel av djur till Island är mycket stränga och därför är det viktigt att börja förbereda flytten i tid. Här hittar du information om att föra in djur till Island.

Först måste du skaffa diverse veterinärintyg i hemlandet och ansöka om importtillstånd på en särskild blankett.

Djuret måste ha chipmärkning enligt viss standard och det måste genomgå hälsoundersökning, vaccination och andra kontroller.

Du gör klokast i att ta itu med dessa krav i god tid, eftersom det måste gå en viss tid efter vaccineringen innan djuret får föras in i landet. Detsamma gäller provtagningar, som man rekommenderas göra 20 - 30 dagar före den planerade införseln för att resultaten ska bli klara i tid.

Tänk på att de enda giltiga blanketterna för hälsointyg är de som ges ut av Matvælastofnun (myndigheten för livsmedel och veterinära frågor).

För transporten av djuret behövs en bur som uppfyller bestämda krav.

Keflavik flygplats är den enda godkända platsen för införsel av husdjur. Vid ankomsten till landet blir djuret undersökt av en distriktsveterinär som kontrollerar att det inte visar symptom på någon smitta, att det har importtillstånd och ett positivt utlåtande från Matvælastofnun samt att alla nödvändiga intyg finns i original.

Därefter måste hundar och katter sitta i karantän i fyra veckor. Det tas ut en särskild karantänavgift och även andra avgifter för införselkontroll.

Tänk på att karantänstationerna har bestämda ankomstdagar en gång i månaden, och att det inte går att skicka djur till Island på andra dagar. Boka därför plats för karantän i god tid.

Närmare upplysningar om hela processen, checklista och information om kostnader vid införsel av djur hittar du på hemsidan Matvælastofnun.

Att resa med husdjur

Samma regler gäller för att ta med sig djur på resa till Island som vid import. Det spelar ingen roll om det rör sig om ett kort besök eller permanent uppehåll. Djuret förväntas sitta i karantän en viss tid. Regler för införsel av husdjur finns hos Matvælastofnun och i texten ovan.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.