Införsel av hundar och katter till Sverige

Indførsel af hunde og katte til Sverige
Här kan du läsa om vilka regler som gäller om du vill resa med husdjur till Sverige.

Du som reser med djuret är ansvarig för att alla villkor för införseln är uppfyllda. Du ska själv ta reda på vad som krävs och att vaccinationerna gäller. Du ansvarar dessutom för att husdjurets pass är uppdaterat och att andra nödvändiga dokument finns tillgängliga.

Din veterinär kan hjälpa dig med information om kompletterande vaccinationer, skydd mot parasiter och tips om hur du bör hantera ditt djur på själva resan till ett annat land.

Regler för att resa med husdjur till Sverige

Jordbruksverkets reseguide hjälper dig att få reda på vilka regler som gäller för just ditt husdjur när du vill föra in det i Sverige.

Anmäl resa med husdjur till tullen

Du bör alltid anmäla resan med ditt husdjur till Tullverket när du reser till Sverige med din hund eller katt. Ditt husdjur måste uppfylla Jordbruksverkets krav för in- eller utresa med husdjur. Detta gäller även om du ska resa med ett danskt husdjur mellan Bornholm och Danmark via Sverige.

Hundregister

I Sverige ska alla hundägare som bor permanent i landet registrera sig och hunden i det centrala hundregistret.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.