Jobb

Här hittar du information om att söka jobb, auktorisation och arbetslöshetsförsäkring.

Työnhaku ulkomailla

Att söka jobb utomlands med finsk arbetslöshetsdagpenning

Gränsarbetare som bor i Finland

Här får du information om beskattning och social trygghet för gränsarbetare som arbetar i ett annat land.

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen  ammatillinen tunnustaminen Suomessa

Erkännande av utländska examina i Finland

Milloin veroja tulee maksaa Suomeen

När ska man betala skatt i Finland?

Työttömyysvakuutuskausien siirto Suomesta

Överföring av arbetslöshetsförsäkringsperioder från Finland

Työskentely samanaikaisesti Suomessa ja jossakin toisessa maassa

Arbeta samtidigt i Finland och ett annat land

Ammattiliitot Suomessa

Fackförbund i Finland

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Suomessa

Rättigheter och skyldigheter för arbetstagare i Finland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.