Jobb

Här hittar du information om att söka jobb, auktorisation och arbetslöshetsförsäkring.

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen  ammatillinen tunnustaminen Suomessa

Erkännande av utländska examina i Finland

Lähetetyt työntekijät

Utstationerade arbetstagare från Finland

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Suomessa

Rättigheter och skyldigheter för arbetstagare i Finland

Suomen sairauspäiväraha

Finsk sjukdagpenning

Työnhaku Suomessa

Sök jobb i Finland

Oleskelu- ja työnteko-oikeus Suomessa

Uppehålls- och arbetstillstånd i Finland

Kuntoutus Suomessa

Rehabilitering i Finland

Tutkijat ja apurahansaajat Suomessa

Forskare och stipendiater i Finland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.