Jobb

Här hittar du information om att söka jobb, auktorisation och arbetslöshetsförsäkring.

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen  ammatillinen tunnustaminen Suomessa

Erkännande av utländska examina i Finland

Suomen sairauspäiväraha

Finsk sjukdagpenning

Työnhaku Suomessa

Att söka jobb i Finland

Verotus kun asut Suomessa mutta työskentelet toisessa Pohjoismaassa

Beskattning när du bor i Finland men jobbar i ett annat nordiskt land

Milloin veroja tulee maksaa Suomeen

När ska man betala skatt i Finland?

Kuntoutus Suomessa

Rehabilitering i Finland

Tutkijat ja apurahansaajat Suomessa

Forskare och stipendiater i Finland

Oleskelu- ja työnteko-oikeus Suomessa

Uppehålls- och arbetstillstånd i Finland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.