Jobb

Här hittar du information om att söka jobb, auktorisation och arbetslöshetsförsäkring.

Työnhaku ulkomailla

Att söka jobb utomlands med finsk arbetslöshetsdagpenning

Suomen työttömyysturvaetuudet

Finska arbetslöshetsförmåner

Sosiaaliturva, kun aloitat Suomessa työskentelyn

Social trygghet när du börjar arbeta i Finland

Työttömyysvakuutuskausien siirto Suomesta

Överföring av arbetslöshetsförsäkringsperioder från Finland

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen  ammatillinen tunnustaminen Suomessa

Erkännande av utländska examina i Finland

Ammattiliitot Suomessa

Fackförbund i Finland

Työharjoittelu ja vapaaehtoistyö Suomessa

Arbetspraktik och volontärarbete i Finland

Lähetetyt työntekijät

Utstationerade arbetstagare från Finland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.