Jobb

Här hittar du information om att söka jobb, auktorisation och arbetslöshetsförsäkring.

Gränsarbetare som bor i Finland

Här får du information om beskattning och social trygghet för gränsarbetare som arbetar i ett annat land.

Työttömyysvakuutuskausien siirto Suomesta

Överföring av arbetslöshetsförsäkringsperioder från Finland

Suomen sairauspäiväraha

Finsk sjukdagpenning

Verotus kun asut Suomessa mutta työskentelet toisessa Pohjoismaassa

Beskattning när du bor i Finland men jobbar i ett annat nordiskt land

Verokortti ja veroilmoitus Suomessa

Skattekort och skattedeklaration i Finland

Verot Suomessa

Skatt i Finland

Kuntoutus Suomessa

Rehabilitering i Finland

Tutkijat ja apurahansaajat Suomessa

Forskare och stipendiater i Finland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.