Jobb

Här hittar du information om att söka jobb, auktorisation och arbetslöshetsförsäkring.

Gränsarbetare som bor i Finland

Här får du information om beskattning och social trygghet för gränsarbetare som arbetar i ett annat land.

Työnhaku ulkomailla

Att söka jobb utomlands med finsk arbetslöshetsdagpenning

Suomen työttömyysturvaetuudet

Finsk arbetslöshetsersättning

Sosiaaliturva, kun aloitat Suomessa työskentelyn

Social trygghet när du börjar arbeta i Finland

Työttömyysvakuutuskausien siirto Suomesta

Överföring av arbetslöshetsförsäkringsperioder från Finland

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen  ammatillinen tunnustaminen Suomessa

Erkännande av utländska examina i Finland

Ammattiliitot Suomessa

Fackförbund i Finland

Työharjoittelu ja vapaaehtoistyö Suomessa

Arbetspraktik och volontärarbete i Finland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.