Jobba i flera länder samtidigt

Að vinna í fleiri löndum samtímis
Om du arbetar i flera länder samtidigt är det några saker du bör tänka på, till exempel folkbokföring, sjukförsäkring och beskattning.

Det är viktigt att sätta sig väl in i de berörda ländernas folkbokföringsregler, eftersom det inte finns några övergripande regler för arbete i fler än ett land. Tänk på att det bara går att vara folkbokförd på en plats i taget. Vid arbete samtidigt i två nordiska länder omfattas man i regel av socialförsäkringen i det land man är bosatt i.

Tillfälligt arbete i ett annat nordiskt land hos en isländsk arbetsgivare

En löntagare som skickas av sin arbetsgivare för att arbeta i ett annat nordiskt land under en begränsad tidsperiod på arbetsgivarens bekostnad omfattas fortsatt av socialförsäkringen i hemlandet eller i arbetsgivarens land.

För att bekräfta detta ska landet som löntagaren blir skickad ifrån ge ut blanketten E-101. På så vis behöver sociala avgifter inte betalas i landet för det tillfälliga arbetet och arbetsgivaren fortsätter att betala arbetsgivaravgifter i hemlandet.

Studerade som är folkbokförda på Island men studerar i ett annat land är fortsatt försäkrade under studietiden om de inte omfattas av studielandets socialförsäkring.

Om en studerande bosätter sig permanent eller börjar arbeta i studielandet ska detta anmälas till folkbokföringsregistret Þjóðskrá, varefter det isländska försäkringsskyddet upphör.

Att flytta

Att bo eller vara folkbokförd på Island ger inte automatiskt rätt till ersättning från socialförsäkringen eller arbetslöshetskassan. Alla som bor på Island kan dock få rätt till ersättning och till social- och arbetslöshetsförsäkringen om vissa villkor uppfylls.

När man flyttar till eller från Island ska detta anmälas till folkbokföringsregistret Þjóðskrá. Den statliga försäkringskassan (TR) har hand om socialförsäkringen på Island tillsammans med Islands Sjukförsäkringar, och de använder folkbokföringsregistret från Þjóðskrá för att ta reda på om en person är försäkrad på Island.

När du flyttar till Island ska du skicka en anmälningsblankett till TR tillsammans med intyg på försäkringsperiod från din utländska försäkringskassa. Anmälningsblanketten finns på TR:s webbplats och ytterligare information finns på Islands Sjukförsäkringars webbplats.

Skatteplikt för arbete i ett annat nordiskt land

En person som är folkbokförd på Island har enligt första paragrafen i lagen om inkomstskatt full skatteplikt där.

Vid arbete i ett annat nordiskt land för en arbetsgivare i det landet har arbetslandet enligt det nordiska dubbelbeskattningsavtalet dock rätt att beskatta inkomsterna fån det landet. Det innebär att löntagaren i regel måste lämna in två inkomstdeklarationer, dels deklarationen i arbetslandet för inkomsterna därifrån, dels deklarationen på Island, där de utländska inkomsterna ska redovisas.

Inkomsterna från utlandet beskattas inte igen, men de beaktas i slutskatten och det isländska personavdraget (persónuafsláttur) proportioneras i förhållande till de utländska inkomsternas andel av den totala inkomsten.

Närmare information hittar du på den nordiska skatteportalen Nordisk eTax.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.