A-kassor och fackförbund i Finland

Ammattiliitot Suomessa
Här kan du läsa om arbetslöshetskassor i det finska arbetslöshetsersättningssystemet samt om fackföreningar som tillvaratar arbetstagarens intressen.

Om du vill ha inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning ifall du blir arbetslös i Finland måste du vara medlem i en a-kassa. Du kan välja att vara med i en a-kassa genom fackförbundet eller i en fackligt obunden a-kassa.

Finlands arbetslöshetsersättningssystem

Arbetslöshetsersättningen i Finland kallas för arbetslöshetsdagpenning och den betalas ut från två olika system. Om du blir arbetslös och är medlem i en arbetslöshetskassa kan du få inkomstrelaterad dagpenning från din arbetslöshetskassa. Om du inte är medlem i någon a-kassa kan du få grunddagpenning från Folkpensionsanstalten (FPA).

Mer information om finska arbetslöshetsförmåner och rätten till dem hittar du på sidan Finsk arbetslöshetsersättning.

Arbetslöshetskassorna

Om du vill ha inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning ifall du blir arbetslös i Finland, gå med i en a-kassa. Du blir medlem i en a-kassa genom att kontakta a-kassan. Kontaktuppgifter till a-kassorna hittar du hos Arbetslöshetskassornas samorganisations webbsidor.

I regel ska du bli medlem i a-kassan i det land du arbetar i eller vars lagstiftning du omfattas av. Till skillnad från många andra system kan du i Finland under vissa omständigheter gå med i en a-kassa även som arbetslös. Kravet är att du har flyttat till Finland från ett annat nordiskt land och blir medlem i a-kassan senast åtta veckor efter flytten. När du då blir medlem i a-kassan ska du lämna in blankett U1. Den ber du din tidigare a-kassa eller socialtrygghetsmyndigheterna i ditt tidigare boendeland fylla i. I blanketten står dina tidigare försäkringsperioder i EU- och EES-länder. När du ber om intyget upphör ditt medlemskap i din tidigare a-kassa. Mer information får du hos a-kassan för din bransch eller Arbetslöshetskassornas samorganisation.

Fackförbund

Fackförbunden tillvaratar sina medlemmars intressen och driver till exempel frågor om löner och arbetsförhållanden.

De flesta fackförbunden i Finland tillhör någon av de tre stora centralorganisationerna. Du hittar ditt fackförbund via centralorganisationen.

  • Finlands fackförbunds centralorganisation FFC (för dem som arbetar inom industri, bygg, transport, service, välfärd och offentlig sektor).
  • Tjänstemannacentralorganisationen STTK (för tjänstemän inom industri, service, kommun, stat samt anställda inom sjukvård och i församlingar).
  • Centralorganisationen för högutbildade i Finland Akava (för lärare, läkare, ekonomer, jurister och ingenjörer).
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.