Kom-ihåg-lista för dig som åker för att studera i Finland

Suomeen opiskelemaan lähtevän muistilista
Här finns samlat sådant som du ska tänka på i god tid när du planerar att åka från utlandet för att studera i Finland.

Läs först Kom-ihåg-listan för den som ska flytta till Finland, som innehåller allmänna råd om att flytta till Finland. Specifik information om studier och att ansöka studieplats i Finland finns på webbplatserna Study in Finland och Studieinfo.

Bostadsläget på studieorten?

Det lönar sig att lämna in ansökan om studentbostad så tidigt som möjligt, till och med innan du har fått bekräftelse på din studieplats.

Introduktion för nya studerande?

Fråga din finska läroinrättning hur nya studerande tas emot: arrangeras det introduktion eller tutorprogram?

Eftersändning av post?

Kom ihåg att ordna med eftersändning av din post till din nya adress i Finland. Kontakta posten i ditt hemland.

Studiefinansiering?

Du får i regel studiestöd för studier utomlands från ditt hemland. Om du kommer till Finland som utbytesstudent, ska du fråga om möjligheter att få t.ex. Nordplus-stipendium från din studieinstitution i hemlandet.

Om du tänker arbeta vid sidan av studierna och längden på din anställning överskrider minimikraven, läs omsorgsfullt delen Social trygghet när du börjar arbeta i Finland. 

Öppna bankkonto i Finland?

Se information om hur du öppnar bankkonto på sidan Bankkonto i Finland.

Om du blir sjuk?

Det är bäst att du beställer ett europeiskt sjukförsäkringskort av myndigheten som ansvarar för den sociala tryggheten i ditt hemland. Med kortet får du snabbt vård i akuta situationer.

Gäller dina försäkringar?

Fråga ditt försäkringsbolag om dina försäkringar gäller även under studietiden i Finland.

Gäller ditt studentkort?

Utländska studentkort gäller i regel inte i Finland. Med det internationella ISIC-studentkortet kan du få vissa förmåner i Finland. Du kan få ett finskt studentkort av din finska studieinstitution eller student- eller studerandekåren vid den. 

Erkänns utbildningen i ditt hemland?

Rätten att utöva vissa yrken måste auktoriseras separat om du har fått din examen utomlands. Det här gäller i synnerhet hälsovårdsområdet och lagreglerade yrkesexamina.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.