Kontakt med läkare på Grönland

Foto: Akutmottagning, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk

Akutmottagning, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk av Mats Bjerde

Fotograf
Mats Bjerde
Här hittar du länkar till alla akutnummer och hälsocenter på Grönland.

Nödnummer

Om du är skadad eller behöver akut läkarvård hittar du nödnummer (akutnummer) för alla städer/byar på den grönländska hälsoportalen.

Läkare

Om du behöver läkarvård kontaktar du regionens hälsocenter via telefon och kommer efter ett kort samtal om problemet få en tid för undersökning. Tänk på att du endast kan ringa under en viss telefontid och att väntetiden kan vara lång. Ha tålamod och vänta. Du kommer fram till slut och får den vård du behöver.

Webbläkare

Om du bor i Nuuk kan du ställa allmänna frågor och få förnyade recept via webbläkaren på nätet.

Specialistläkare, fysioterapi och andra specialområden

Du ska alltid undersökas av en praktiserande läkare på hälsocentret innan du kan hänvisas till en specialistläkare, fysioterapeut och så vidare.

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.