Köp av varor och tjänster på Åland

Katt som window shoppar?
Photographer
Karin Beate Nøsterud/norden.org
Här kan du läsa om vad du bör tänka på vid köp av varor och tjänster på Åland såsom mobiltelefon- och internetabonnemang. Du kan även läsa om TV-licens, elavtal samt vem du ska kontakta vid problemsituationer.

På Åland kan det ibland krävas att köparen har en finsk personbeteckning för att ingå vissa avtal om tjänster. Om man inte har en finsk personbeteckning kan det också begränsa användningen av vissa tjänster.

På Åland gäller samma konsumentskydds- och företagslagar som i Finland. För noggrannare information läs här:

Även om lagarna är lika är företag som erbjuder samma tjänster inte nödvändigtvis desamma på Åland som i Finland. Här presenteras i korthet vilka företag som erbjuder fast telefoni, mobil- och internetabonnemang, elavtal samt om konsumentrådgivningen på Åland.

Mobilabonnemang

Mobilt bredband erbjuds av Ålcom och Telia på hela Åland.

Telefonabonnemang för fast telefoni

På Åland erbjuder följande operatörer hushåll fasta abonnemang:

Bredband på Åland

Medieavgiften på Åland

TV-avgiften på Åland har ersatts av en årlig medieavgift. Detta gäller från och med 1.1.2021 och medieavgiften tas upp i samband med inkomstbeskattningen.
Du kan läsa om vem som har skyldighet att betala medieavgiften, beloppen och beskattningsförfarandet på skatteförvaltningens sida. Du kan även läsa i länken nedan vid punkt 2.1, Skyldighet att betala medieavgift för personer, om vad som gäller om du flyttat till Åland från utlandet under skatteåret. 
 

Elavtal

Som boende tecknar du ett elavtal om inte annat överenskommits med hyresvärden eller bostadsaktiebolaget. Du kan teckna elavtal utan finsk personbeteckning/personnummer. Elleverantören ber om ditt födelsedatum, nationalitet, e-postadress och/eller passnummer.

Mariehamns Energi förser alla hushåll med el i Mariehamn samt hela Järsö-området och delar av Jomala. Ålands elandelslag förser resten av Åland med el.

Grön el

Genom att välja grön el stöder du utvecklingen av miljövänlig elproduktion. Certifierad el får du genom att teckna ett separat elavtal. Hör med Mariehamns energi eller Ålands elandelslag om du vill ha grön el.

Vanlig fråga:

Om jag väljer att köpa grön el, hur vet jag att min el faktiskt är producerad så?

Svar: Du kan få certifierad el från Mariehamns Energi genom att teckna ett separat avtal. Alla elbolag som säljer grön el måste enligt lag kunna visa att bolaget faktiskt producerat eller anskaffat sådan el i samma mängd som man sålt den.

Problemsituationer

I problemsituationer kan du kontakta Konsumentrådgivningen på Åland. Konsumentrådgivningen på Åland informerar och ger råd till konsumenter och företag om konsumentens rättigheter och skyldigheter, medlar i tvister mellan konsument och företag samt ger råd i frågor som gäller till exempel bostads- och fastighetsaffärer.

Kontakta myndighet

Om du har frågor till en konsumentrådgivare, kan du kontakta konsumentrådgivningen på Åland som ger avgiftsfri vägledning  och medlingshjälp i tvister.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.