Köp av varor och tjänster på Åland

Katt som window shoppar?
Fotograf
Karin Beate Nøsterud/norden.org
Här kan du läsa om vad du bör tänka på vid köp av varor och tjänster på Åland såsom mobiltelefon- och internetabonnemang. Du kan även läsa om TV-licens, elavtal samt vem du ska kontakta vid problemsituationer.

På Åland kan det ibland krävas att köparen har en finsk personbeteckning för att ingå vissa avtal om tjänster. Om man inte har en finsk personbeteckning kan det också begränsa användningen av vissa tjänster. På Åland gäller samma konsumentskydds- och företagslagar som i Finland. För noggrannare information läs här:

Även om lagarna är lika är företag som erbjuder samma tjänster inte nödvändigtvis desamma på Åland som i Finland. Här presenteras i korthet vilka företag som erbjuder fast telefoni, mobil- och internetabonnemang, elavtal, samt hur man betalar TV-avgiften på Åland och om konsumentrådgivningen på Åland.

Mobilabonnemang

Mobilt bredband erbjuds av Ålcom och Telia på hela Åland.

Telefonabonnemang för fast telefoni

På Åland är det uppdelat på följande sätt angående operatörer som erbjuder hushåll fasta abonnemang:

Ålands Telefonandelslag erbjuder fast telefoni på fasta Åland och Vårdö, förutom Möckelö och Kalmarnäs.

Mariehamns Telefon erbjuder fast telefoni i Mariehamn och Föglö, Möckelö samt Kalmarnäs.

Telia erbjuder fast telefoni i Mariehamn med omnejd.

Open internetabonnemang

Ålcom erbjuder fast bredband i alla kommuner utom Sottunga.

Telia erbjuder fast bredband i Mariehamn.

Brändö-Kumlinge fibernät erbjuder i sina kommuner bredband. Det finns två operatörer som levererar internetanslutning till Brändö-Kumlinge fibernät:s nät, Ålcom eller IP-Connect.

Egen TV-avgift på Åland

För närvarande är TV-avgiften 220 € per år som betalas av varje hushåll som har minst en TV-apparat. Man betalar inte mer om man har flera apparater. Om man inte bor permanent på Åland, men har TV i sommarstugan måste man betala TV-avgift om man vistas på sin sommarstuga mer än tre månader om året. TV-avgiften ger dig åtta radiokanaler och tio digitala TV-kanaler.

Från den 1.1.2017 sköter Ålands landskapsregering allt avseende tv-avgifter. Kontakta landskapsregeringens tv-avgiftsadministratör avseende frågor om tv-avgifter.

Elavtal

Som boende tecknar du ett elavtal om inte annat överenskommits med hyresvärden eller bostadsaktiebolaget. Du kan teckna elavtal utan finsk personbeteckning/personnummer. Elleverantören ber om ditt födelsedatum, nationalitet, e-postadress och/eller passnummer.

Mariehamns Energi förser alla hushåll med el i Mariehamn samt hela Järsö-området och delar av Jomala. Ålands elandelslag förser resten av Åland med el.

Grön el

Genom att välja grön el stöder du utvecklingen av miljövänlig elproduktion. Certifierad el får du genom att teckna ett separat elavtal. Hör med Mariehamns energi eller Ålands elandelslag om du vill ha grön el.

Vanlig fråga:

Om jag väljer att köpa grön el, hur vet jag att min el faktiskt är producerad så?

Svar: Du kan få certifierad el från Mariehamns Energi genom att teckna ett separat avtal. Alla elbolag som säljer grön el måste enligt lag kunna visa att bolaget faktiskt producerat eller anskaffat sådan el i samma mängd som man sålt den.

 

Problemsituationer

I problemsituationer kan du kontakta Konsumentrådgivningen på Åland. Konsumentrådgivningen på Åland informerar och ger råd till konsumenter och företag om konsumentens rättigheter och skyldigheter, medlar i tvister mellan konsument och företag samt ger råd i frågor som gäller till exempel bostads- och fastighetsaffärer.

Kontakta myndighet

Om du har frågor till en konsumentrådgivare, kan du kontakta konsumentrådgivningen på Åland som ger avgiftsfri vägledning  och medlingshjälp i tvister.

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.