Kroniskt sjuk i Finland

Kroonisesti sairastavat Suomessa
Här kan du läsa om vad du ska tänka på om du har en kronisk sjukdom och ska flytta till Finland. Du kan också läsa om hälso- och sjukvården samt om patientföreningar i Finland.

Sjukvård i Finland

Om du bor i ett annat nordiskt land har du rätt till medicinskt nödvändig sjukvård under tillfällig vistelse i Finland. Man kan också få vård om en långvarig sjukdom förvärras. En hälso- och sjukvårdsutbildad person gör en bedömning av vårdbehovet med beaktan av vistelsetiden i Finland.

Om din anställning är kortare än fyra månader och du är arbetslöshetsförsäkrad eller olycksfallsförsäkrad under din anställningstid har du rätt till offentliga vårdtjänster i Finland. Om din anställning är längre än fyra månader och du uppfyller arbetsvillkoret har du rätt till offentliga vårdtjänster samt alla förmåner enligt sjukförsäkringslagen i Finland. Du kan kontrollera om du omfattas av sjukförsäkringen i Finland hos Folkpensionsanstalten (FPA).

Om du vistas tillfälligt i Finland bevisar du din rätt till vård genom att visa upp en officiell id-handling och ange din ordinarie adress i ett annat nordiskt land. Du kan också bevisa din rätt till vård med det europeiska sjukförsäkringskortet. Det får du gratis av myndigheterna i ditt hemland.

Om du flyttar till Finland som pensionär kan du bevisa din rätt till sjuk- och hälsovård i Finland med blankett E121 eller S1, som du får från det land som du får din pension från.

Patientföreningar

Kontaktuppgifter till finska patientföreningar hittar du på Soste Finlands social och hälsa rf:s webbplats och Finlands patientförbunds webbplats.

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.