Nordiska stödordningar

Boligstøtte i Sverige
Läs om hur du kan söka stöd från det nordiska samarbetet.

På norden.org kan du söka bland det officiella nordiska samarbetets olika anbudsförfaranden och stödformer för att hitta en möjlig finansiering eller annat stöd som passar ditt projekt. Ansökningsperiod, stödform och ansvarig organisation varierar mellan de olika stödmöjligheterna.

Om du har frågor om de olika stödformerna bör du kontakta den institution eller fond som delar ut de stöd du vill söka.

Kontakt

Se kontaktuppgifter på listan över stödordningar.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.