Norska bidrag vid dödsfall

Norske ytelser ved dødsfall
Här kan du läsa om de norska reglerna för bidrag vid dödsfall.

I vissa fall kan du ha rätt till ett bidrag när en anhörig dör. Du ska i regel omfattas av den norska socialförsäkringen, folketrygden, för att ha rätt till efterlevandepension eller övergångsbidrag till efterlevande. Arbets- och välfärdsmyndigheten NAV betalar ut bidrag till efterlevande. 

Har du rätt till bidrag om din äkta hälft eller partner dör?

Det är längden på äktenskapet och om ni har gemensamma barn som avgör vad du kan ha rätt till om din äkta hälft eller partner dör. Den döda måste i regel ha omfattats av den norska socialförsäkringen de sista tre åren före dödsfallet.

En änka eller änkling som har varit gift i minst fem år eller har barn med den döda kan få efterlevandepension beräknat på den intjäning den döda hade i den norska socialförsäkringen. Samboskap med gemensamma barn är likställt med äktenskap. Om äktenskapet har varat i mindre än fem år och ni inte har haft eller har gemensamma barn kan du ha rätt till övergångsbidrag till efterlevande äkta hälft/partner.

Sambor måste vara registrerade med en gemensam adress.

Du ska ansöka om bidragen via socialförsäkringsmyndigheten i det land du bor i. Bor du i Norge kan du använda ansökningsblanketten på NAV:s webbplats. Du hittar mer information om efterlevandepension och ansökningsblanketten via länkarna nedan.

Har du rätt till bidrag om föräldrarna dör?

  Barn som mister en eller båda föräldrarna kan ha rätt till barnpension. Pensionen ska säkerställa barnet en inkomst för uppehälle, och den betalas ut av NAV.

  Vad händer med äkta hälfters eller sambors pension vid dödsfall? 

  Ålderspension från den norska socialförsäkringen är livslång och upphör när man dör. Pensionen går alltså inte i arv. Efterlevande äkta hälft eller sambo kan ansöka om efterlevandepension.

  Vem ska du kontakta om du har frågor?

  Ta kontakt med NAV om du har frågor om bidragen till efterlevande eller om barnpension.

  Fråga Info Norden

  Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

  OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

  Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.