Överföring av arbetslöshetsförsäkringsperioder från Finland

Työttömyysvakuutuskausien siirto Suomesta
Här kan du läsa om hur du kan överföra arbetslöshetsförsäkringsperioder från Finland till ett annat land när du flyttar utomlands för att jobba.

Att flytta tidigare försäkringsperioder till ett annat land

För att försäkra dig om att du omfattas av arbetslöshetsförsäkring även i ditt nya hemland och inte blir dubbelförsäkrad kan du ta med dig din arbetshistoria till ditt nya hemland. Försäkringsperioder överförs från din a-kassa eller genom att du fyller i U1-blanketten som du får från FPA. Rätten att räkna samman försäkrings- och arbetsperioder från olika länder gäller både arbetstagare och egenföretagare. Motsvarande blankett behövs när du återvänder till Finland efter att ha arbetat utomlands.

Mer information får du från Arbets- och näringsbyrån, FPA eller arbetslöshetskassorna.

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.