Planerad förlossning i Sverige eller utomlands

Planlagt fødsel i et andet nordisk land
Här kan du läsa om hur du ansöker om förhandstillstånd för att föda i ett annat nordiskt land än det du bor i. Du hittar också information om hur du folkbokför ditt barn i Sverige så att det får ett svenskt personnummer om du bor i Sverige och föder utomlands.

Graviditetskontroll

Oplanerad förlossning under utlandsresa

Det europeiska sjukförsäkringskortet täcker alla medicinska kontroller och all vård i samband med graviditet, även förlossningen om du skulle föda för tidigt under en utlandsresa.

Planerad förlossning utomlands

Om du planerar att föda utomlands kontaktar du din nationella socialförsäkringsmyndighet och ber om ett förhandstillstånd för att säkra att dina kostnader täcks.

Du bor och arbetar i Sverige och ska föda utomlands

Om du bor och arbetar i Sverige och vill föda i ett annat nordiskt land ansöker du om ett förhandstillstånd (intyg S2) hos Försäkringskassan för att finansiera planerad vård i ett annat nordiskt land.

Du bor och arbetar utomlands och ska föda i Sverige

Om du bor i ett annat nordiskt land och vill föda i Sverige ansöker du om det i ditt hemland.  Socialförsäkringsmyndigheten i det land du är socialförsäkrad i kan utfärda ett förhandstillstånd.

Om du är socialförsäkrad i Danmark eller Finland ansöker du om intyg S2.

Om du är socialförsäkrad på Island eller i Norge ansöker du om intyg E112 för att styrka finansieringen av den planerade vården i Sverige.

Du bor i ett land, arbetar i ett annat land och ska föda

Om du bor i ett nordiskt land och pendlar till jobbet i ett annat nordiskt land kan du själv välja om du vill föda i bosättningslandet eller arbetslandet.

Däremot kan du inte kräva att ditt barn efter födseln kan få eventuell vård i arbetslandet.

Folkbokföring och personnummer för barn födda i utlandet

Om du föder ett barn utomlands och har en svensk folkbokföringsadress ska du vid inresa till Sverige folkbokföra barnet hos Skatteverket där du bor så att barnet kan få ett svenskt personnummer. Föder du ditt barn i ett annat nordiskt land sker detta nämligen inte automatiskt. Ta med barnets utländska födelse- och namnintyg.

Om du däremot bor utomlands och föder barnet utomlands och barnet blir svensk medborgare har ditt barn har inte rätt att få ett svenskt personnummer. Ditt barn får ett svenskt personnummer först när det flyttar till Sverige och uppfyller kraven för att bli folkbokförd i Sverige.

Medborgarskap och namngivning

Vilket eller vilka medborgarskap ditt barn får beror på lagen som gäller i landet föräldrarna är medborgare i.

Ett barn med två föräldrar som båda är medborgare i nordiska länder får alltid mammans medborgarskap. Om barnet också får den andra förälderns medborgarskap kan bero på vilket land barnet är fött i, och om föräldrarna är gifta.

I Sverige ska barn namnges inom tre månader efter förlossningen. Namngivningen sker hos Skatteverket.

Om barnet ska döpas i en svensk kyrka kontaktar ni er församling. Om ni vill att barnet ska döpas i ett annat nordiskt land kontaktar ni en församling i det landet.

 

Graviditetskontroll

Om du ska uppehålla dig i ett annat nordiskt land i mindre än sex månader har du rätt till nödvändiga hälso- och sjukvårdsförmåner under din vistelse. Du betalar samma patientavgift som patienter bosatta i landet betalar.

Graviditetskontroll är en nödvändig förmån. Det är den medicinskt ansvariga som bedömer vad som räknas som nödvändig hälso- och sjukvård. Du bör därför ta kontakt direkt med den klinik där du vill få vård.

 

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.