Privatekonomi

Här hittar du information om bank, försäkringar och köp av varor och tjänster.

Biler i kø ved passet, Nuuk

Bil på Grönland

Young people in Nuuk

Studiestöd på Grönland

Skattestyrelsens lokaler i Nuuk

Skatt på Grönland

People in Nuuk

Ekonomiskt bistånd på Grönland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.