Rätt till vårdtjänster i Finland

Oikeus terveyspalveluihin Suomessa
Här kan du läsa om din rätt till vårdtjänster i Finland och din rätt till Folkpensionsanstaltens (FPA) förmåner när du bor eller arbetar i Finland. Reglerna gäller även Åland.

Om du blir sjuk när du bor eller arbetar i Finland

I Finland kan du välja mellan offentlig hälso- och sjukvård och privatläkare. Om du går till en privatläkare ersätter FPA (Folkpensionsanstalten) en del av kostnaden.

Om du är folkbokförd i Finland har du normalt rätt till offentlig hälso- och sjukvård på vårdcentral (hälsostation) eller sjukhus i din hemkommun. Du kan också vända dig till en privatläkare. Om du är anställd är det ofta arbetsgivaren som ansvarar för din hälso- och sjukvård. Om du arbetar minst fyra månader i Finland och är i sjukförsäkrad i Finland får du ett sjukförsäkringskort, det så kallade FPA-kortet. Om du kommer från ett annat EU- eller EES-land har du rätt till offentlig hälso- och sjukvård, även om du arbetar mindre än fyra månader i Finland. Om du studerar vid universitet eller högskola kan du vända dig till Studenthälsan.

Om du blir sjuk när du vistas tillfälligt i Finland

Om du är sjukförsäkrad i ett annat nordiskt land och plötsligt blir sjuk medan du är i Finland har du rätt att få behandling för din sjukdom. Du som är sjukförsäkrad i ett annat nordiskt land bör få vård genom att visa upp pass eller officiell id-handling och ange din permanenta adress i ett annat nordiskt land. Alternativt kan du visa upp det europeiska sjukförsäkringskortet.

Att söka vård i ett annat nordiskt land

Du kan söka vård i ett annat nordiskt land, antingen med förhandstillstånd eller utan. Om du inte har ett förhandstillstånd kan du ofta ansöka om ersättning efteråt från sjukförsäkringsmyndigheten i ditt bosättningsland.

Om du bor i ett annat nordiskt land och vill söka vård i Finland

Om du bor i ett annat nordiskt land och vill söka vård i Finland ska du fråga myndigheterna i ditt bosättningslandvilka villkor du kanersättning.

Om du bor i Finland och vill söka vård i ett annat nordiskt land

Om du bor i Finland och vill söka vård i ett annat nordiskt land kan du ansöka om förhandstillstånd hos FPA eller söka ersättning efteråt.

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.