Sjukförsäkring för studenter i Sverige

Sygesikring for studerende i Sverige
Här kan du läsa om sjukförsäkring under din studievistelse i Sverige.

Studenter från Norden har normalt rätt till nödvändig vård i Sverige.

Om du inte är folkbokförd i Sverige

Om du som nordisk medborgare flyttar till Sverige och bor i landet i mindre än tolv månader räknas det normalt inte som en flytt.

Om du inte är folkbokförd i Sverige omfattas du fortfarande av ditt hemlands sjukförsäkring. Du har då endast rätt till vård inom den svenska sjukvården om du har behov av nödvändig vård.

Ta med dig ett europeiskt sjukförsäkringskort i händelse av att du blir sjuk när du vistas tillfälligt i Sverige.

Om du är folkbokförd i Sverige

Om du har planer på att studera i Sverige under en längre period än ett år ska du normalt folkbokföras i Sverige. Läs mer på Info Nordens webbsida om folkbokföring i Sverige. Du bör dock ta kontakt med den svenska socialförsäkringsmyndigheten, Försäkringskassan, för att få reda på om du omfattas av den svenska försäkringen eller inte. Det kan påverkas av flera olika faktorer såsom boendeförhållanden, varifrån du får studiestöd, anknytning till det tidigare boendelandet och hur länge din vistelse förväntas vara samt eventuell tidigare koppling till arbetsmarknaden.

Det är viktigt att du kommer ihåg att folkbokföra dig innan de tolv månaderna har gått – annars kan du hamna i en situation där du inte omfattas av sjukförsäkringen vare sig i Sverige eller i ditt hemland.

Om du vet att du ska stanna i Sverige i mer än tolv månader bör du folkbokföra dig så fort som möjligt.

Sjukförsäkring för dig som får svenskt studiestöd

Sjukdom och föräldraledighet

På Centrala studiestödsnämndens (CSN) sida om sjukdom och studiestöd hittar du information om vad du ska göra om du blir sjuk eller om du ska vårda en närstående.

Om du studerar och blir så sjuk att du överhuvudtaget inte kan studera kan det vara möjligt för dig att få behålla ditt studiestöd. Du hittar information på Försäkringskassans webbplats om vad du ska göra för att behålla ditt studiestöd.

Om du har arbetat i Sverige innan du började studera kan du ha rätt att behålla din sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Om du är student och väntar barn bör du kontakta Försäkringskassan för information om reglerna för föräldraledighet och hur mycket du har rätt till.

Andra försäkringar

Du kan vara försäkrad på annat sätt vid sjukdom – till exempel genom olika privata försäkringar.

Om du är utbytesstudent eller doktorand kan du ha rätt till en särskild sjukförsäkring. Kontakta din läroanstalt för mer information.

Om du är studentmedlem i ett fackförbund kan du ha en studentförsäkring genom fackföreningen.

Du kan också teckna en privat försäkring hos ett försäkringsbolag.

Om du studerar i ett annat land och blir sjuk

När du studerar på en utbildning i ett annat nordiskt land och får studiestöd från CSN har du rätt till nödvändig sjukvård under den tid du befinner dig i det andra landet. Du betalar lika mycket för sjukvården som medborgarna i det land där du uppehåller dig.

Om du arbetar vid sidan av studierna gäller andra regler. Mer information får du hos Försäkringskassan.

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.