Sjukförsäkring vid studier på Island

Sjúkratrygging við nám á Íslandi
Det är viktigt att ta reda på vilken rätt man har till sjukförsäkring innan man åker utomlands för att studera

Studerande från de de nordiska länderna som uppehåller sig på Island under studietiden (eller del därav) kan ansöka om tillfällig sjukförsäkring för perioden i fråga. För att bli sjukförsäkrad på Island måste den studerande skicka en ansökan om tillfällig sjukförsäkring till sjukförsäkringskassan (Sjúkratryggingar Íslands, se webbadress nedan) tillsammans med ett studieintyg.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.