Sjukförsäkring vid studievistelse i Danmark

Sygesikring ved studieophold i Danmark
Här hittar du information om sjukförsäkring under studievistelse i Danmark

Observera att nedanstående information är riktad till nordiska studerande i Danmark.

Om du inte är folkbokförd i Danmark

Om du som nordisk medborgare flyttar till Danmark och bor där i mindre än 6 månader, räknas det normalt inte som flytt.

Om du vill det, kan du ändå folkbokföras i Danmark om du ska vistas i landet i minst 3 månader.

Om du inte är folkbokförd i Danmark, omfattas du fortsättningsvis av sjukförsäkringen i ditt hemland.

Du har dock naturligtvis rätt till behandling i Danmark om du får akut behov.

Om du är folkbokförd i Danmark

Om du ska bo i Danmark längre än 6 månader, ska du folkbokföras i den kommun där du bor.

När du har folkbokförts får du ett hälsokort som ger rätt till behandling inom det danska sjukhusväsendet.

Det är viktigt att du minns att folkbokföra dig inom dina första 6 månader i landet – annars kan du hamna i en situation där du inte omfattas av sjukförsäkringen vare sig i Danmark eller i ditt hemland.

Om du vet att du kommer att vistas i Danmark längre än 6 månader, är det en bra idé att registrera dig så snabbt som möjligt.

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.