Sjukförsäkring vid studievistelse i Danmark

Sygesikring ved studieophold i Danmark
Här hittar du information om sjukförsäkring under studievistelse i Danmark

Observera att nedanstående information är riktad till nordiska studenter i Danmark.

Om du inte är folkbokförd i Danmark

Om du som nordisk medborgare flyttar till Danmark och bor där i mindre än 6 månader, räknas det normalt inte som flytt.

Om du vill kan du ändå folkbokföras i Danmark ifall du ska vistas i landet i minst 3 månader.

Om du inte är folkbokförd i Danmark omfattas du fortfarande av sjukförsäkringen i ditt hemland.

Men du har naturligtvis rätt till behandling i Danmark om du får akut behov.

Om du är folkbokförd i Danmark

Om du ska bo i Danmark längre än 6 månader ska du folkbokföras i den kommun där du bor.

När du har folkbokförts får du ett hälsokort som ger rätt till behandling inom det danska sjukhusväsendet.

Det är viktigt att du kommer ihåg att folkbokföra dig inom dina första 6 månader i landet – annars kan du hamna i en situation där du inte omfattas av sjukförsäkringen vare sig i Danmark eller i ditt hemland.

Om du vet att du kommer att vistas i Danmark längre än 6 månader bör du folkbokföra dig så snabbt som möjligt.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.