Skatt i Island

Skattar á Íslandi
Här hittar du kortfattad, allmän information om skatt i Island.

Som regel betalar man skatt i det land där man arbetar och får lön. Skatt ska inte betalas på samma inkomst i två olika länder. Bestämmelser om detta finns i dubbelbeskattningsavtal som har ingåtts mellan Island och de flesta EES-länder.

Vid flyttning till Island ska du folkbokföra dig hos Þjóðskrá och sedan ta kontakt med den isländska skattemyndigheten, Ríkisskattstjóri. En person som är registrerad som bosatt i Island och som arbetar där ska betala skatt. På myndighetens webbsidor hittar du bland annat information om beskattning av lön, pension, aktier, värdepapper, förmåner och försäljning av egendom.

Du kan kontakta Ríkisskattstjóri för att få mer information om beskattning som gäller när man flyttar till Island från ett annat nordiskt land för att arbeta eller studera.

Du kan också hitta svar på den nordiska skatteportalen Nordisk eTax. Portalen riktar sig mot de som bor i ett nordiskt land men samtidigt har inkomster eller verksamhet i ett annat nordiskt land. På portalen hittar du allmän information om skatt, och du kan ställa frågor om beskattning direkt till de berörda skattemyndigheterna.

Flyttar du från Island är det ditt arbete och din hemvist som avgör var du ska betala skatt och på vilka inkomster och tillgångar.

Personer bosatta i Island som flyttar utomlands för studier kan ansöka om fortsatt skattehemvist i Island för att därigenom behålla alla rättigheter som hemvist i Island ger enligt isländsk skattelagstiftning och andra lagar om offentliga avgifter.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.