Skatt när du arbetar i Finland men bor i ett annat nordiskt land

Verotus kun työskentelet Suomessa mutta asut toisessa Pohjoismaassa
Här kan du läsa om beskattning när du arbetar i Finland men bor i ett annat nordiskt land.

Bor du i ett annat nordiskt land och arbetar i Finland?

I regel betalar du skatt i det land du arbetar i. Om du bor i ett annat nordiskt land men arbetar i Finland hittar du information om beskattning på den nordiska skatteportalen Nordisk eTax. Om du arbetar utomlands är det alltid bra att ta kontakt direkt med skattemyndigheterna i det land du bor i så att du får aktuell information som gäller för just din situation.

För flyg-, båt- och offshore-personal gäller egna regler, som du också hittar på Nordisk eTax.

Arbetar du tillfälligt i Finland utstationerad av en utländsk arbetsgivare?

Om du arbetar tillfälligt i Finland som utstationerad arbetstagare av en arbetsgivare i ditt boendeland betalar du i regel skatt endast i boendelandet. Läs mer på sidan utstationerade arbetstagare.

Bor du i en gränskommun i Sverige eller Norge och arbetar i Finland?

Om du bor i en gränskommun och arbetar i den delen av en kommun som ligger i ett annat land betalar du skatt i boendekommunen. Läs mer på sidan beskattning av gränsarbetare i Finland. 

Hur får jag mer information om skatt i de olika nordiska länderna?

Om du har frågor om beskattning i de olika nordiska länderna och mellan de nordiska länderna kan du ställa dina frågor på skatteportalen Nordisk eTax, som drivs av Nordens skattemyndigheter, där du även hittar mycket användbar information om skatter.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.