Skatt för studerande i Finland

Opiskelijan verotus Suomessa
Här kan du läsa om skatt på studiestöd samt skatt på arbetsinkomster under studierna i Finland.

Grundläggande information om studiepenning (studiebidrag), bostadstillägg och studielån hittar du på sidan Studiestöd i Finland.

Skatt på studiestöd

Beskattning av studiestöd från utlandet i Finland

Finland beskattar inte studiestöd från andra nordiska länder. Om du däremot har inkomster från en finländsk arbetsgivare, beskattas inkomsterna i Finland.

Beskattning av studiestöd från Finland utomlands

I Finland betalar du skatt på studiepenningen. Men tack vare studiepenningavdraget betalar du ändå ingen skatt för studiepenningen om du inte har andra beskattningsbara inkomster. Om du har andra inkomster bör studiepenningen räknas med i övriga intäkters preliminärskatt i Finland.

Om du flyttar till ett annat nordiskt land behöver du inget skattekort om du bara ska studera. 

Arbete vid sidan om studierna

Beskattning av finska studerandes arbetsinkomster utomlands

Skatt på arbete betalar du i regel alltid i det land du arbetar i. Skaffa ett skattekort i det land där arbetet utförs.

Förvärvs- och kapitalinkomster från utlandet påverkar storleken på studiestödet som betalas ut från Finland. Därför bör du vara uppmärksam på inkomstgränserna för studiestödet. Om din lön överstiger årsinkomstgränsen måste du betala tillbaka en del av studiestödet. Den del av stödet som överskrider gränsen kan även frivilligt betalas tillbaka till FPA. Mer information om inkomstgränserna hittar du på FPA:s webbplats.

Beskattning av utländska studerandes arbetsinkomster i Finland

Om du kommer från ett annat nordiskt land till Finland för att studera i över sex månader och arbetar vid sidan av studierna kan du få ett vanligt skattekort hos Skatteförvaltningen.

Om din vistelse är kortare än sex månader får du ett källskattekort, vilket innebär att arbetsgivaren drar en källskatt på 35 procent av lönen. Istället för källskattekort kan du ansöka om progressiv beskattning. Läs mer på Skatteförvaltningens webbplats.

Mer information om obegränsad och begränsad skattskyldighet hittar du på sidan Skatt i Finland. 

Mer information hittar du även på den nordiska skatteportalen.

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.