Skattekort och skattedeklaration i Finland

Verokortti ja veroilmoitus Suomessa
Här hittar du information om skattekort och skattedeklaration i Finland.

Skattekort

För att preliminär skatt ska kunna dras på lön ska du förse din arbetsgivare med ett skattekort. Om du inte visar upp ett skattekort för arbetsgivaren är denna i regel skyldig att dra av 60 procent av din lön i skatt.

Information om olika sätt att ansöka om skattekort hittar du på Skatteförvaltningens webbplats.

 

Skattedeklaration

Alla som bor permanent i Finland, det vill säga är obegränsat skattskyldiga, som under året haft beskattningsbara inkomster, måste lämna in en skattedeklaration året därpå.

Den som är permanent bosatt utomlands, det vill säga är begränsat skattskyldig, ska lämna in en skattedeklaration i Finland om

  • personen under skatteåret har ägt en fastighet eller ägarlägenhet i Finland
  • personen har bedrivit näringsverksamhet från ett fast säte i Finland
  • personen har ansökt om progressiv beskattning istället för källskatt
  • personen har fått pension från Finland.

Alla skattskyldiga får en förtryckt deklarationsblankett med posten på våren. På blanketten har skattemyndigheten samlat information om löner, pensioner, aktieutdelning m.m. från finska utbetalare Om du som skattskyldig konstaterar att uppgifterna på blanketten är korrekta och du inte har något att tillägga behöver du inte lämna in skattedeklarationen. Om du vill ändra uppgifterna ska göra det i början av maj.

Den förtryckta deklarationsblanketten innehåller normalt inte inkomster från utlandet. Det beror på att inkomstuppgifterna ännu inte har kommit till Finland i början av året. Inkomster från utlandet anges på tjänsten MinSkatt eller blankett 16 A.

Om du har flyttat till Finland i mitten av föregående kalenderår och inte har fått hem någon förtryckt skattedeklaration ska du be skattekontoret om en deklarationsblankett. Deklarationsblanketterna i Finland är antingen på finska eller svenska. Deklarationsblanketten för löntagare finns även på engelska.

När man flyttar lämnar man in en skattedeklaration för utflyttningsåret både till utflyttningslandet och Finland. Man ska också lämna in en skattedeklaration till Finland för det år man som skatteskyldig har flyttat från Finland.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.