Social trygghet när du börjar arbeta i Finland

Sosiaaliturva, kun aloitat Suomessa työskentelyn
Här kan du läsa om hur du gör för att omfattas av det finska sociala trygghetssystemet när du flyttar till Finland för att arbeta. Du kan också läsa om när du fortsätter att omfattas av det sociala trygghetssystemet i ditt hemland, trots att du arbetar i Finland.

Ska du flytta till Finland för att arbeta?

Om du flyttar till Finland för att arbeta omfattas du från och med flyttdagen av det sociala trygghetssystemet i Finland förutsatt att arbetet varar i minst sex månader och uppfyller de lagstiftade minimikraven för arbete. Mer information får du hos Folkpensionsanstalten FPA.

Hur gör jag för att omfattas av det sociala trygghetssystemet i Finland?

Du ansöker om att omfattas av det sociala trygghetssystemet i Finland antingen på Folkpensionsanstaltens webbplats eller genom att fylla i en pappersblankett (Y77). För ansökan behöver du en finsk personbeteckning.

Ska din partner eller dina barn flytta med dig till Finland?

Om du flyttar permanent till Finland för att arbeta och din partner och/eller minderåriga barn som inte arbetar följer med, då kan familjemedlemmarna omfattas av det sociala trygghetssystemet i Finland om deras flytt betraktas som permanent.

Om föräldrarna till ett minderårigt barn arbetar i olika länder omfattas barnet av det sociala trygghetssystemet i det land där barnet bor.

Bor du i ett annat nordiskt land och arbetar i Finland?

Om du bor i ett annat nordiskt land och ska arbeta i Finland gäller samma regler för social trygghet som för andra som ska börja arbeta i Finland.

Arbetar du samtidigt i Finland och i ett annat land?

Om du arbetar i flera länder samtidigt omfattas du normalt av den sociala tryggheten i landet du bor i. Läs mer på sidan Arbeta samtidigt i flera länder.

Arbetar du tillfälligt i Finland utstationerad av en utländsk arbetsgivare?

Om din arbetsgivare i ett annat nordiskt land skickar dig till Finland för tillfällig tjänstgöring fortsätter du normalt att omfattas av det sociala trygghetssystemet i ditt hemland. Mer information får du hos socialtrygghetsmyndigheterna i ditt hemland och Folkpensionsanstalten.

Flyttar du till Finland för att göra arbetspraktik eller arbeta som au pair?

Arbetspraktikanter och au pairer omfattas normalt inte av det sociala trygghetssystemet i Finland på grund av den korta anställningstiden och den låga lönen. I dessa fall omfattas du normalt av det sociala trygghetssystemet i ditt hemland. Mer information får du hos socialtrygghetsmyndigheterna i ditt hemland.

Men om din lön och din anställningstid lever upp till minimikraven kan du ansöka om att omfattas av det sociala trygghetssystemet i Finland.

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.