Socialförsäkring i Sverige

Social sikring i Sverige
Vad är socialförsäkring? Var är du socialförsäkrad? Vilka myndigheter ansvarar för socialförsäkringen i Sverige?

Att vara försäkrad i ett land innebär att du kan ha rätt till socialförsäkringsförmåner i landet. I regel är du försäkrad i det land där du arbetar.

Socialförsäkringen ger ekonomiskt skydd för familjer och barn, för personer med funktionsnedsättning samt vid sjukdom, arbetsskada och ålderdom.

Socialförsäkringen i Sverige administreras av Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

Du måste alltid ta reda på vilket land som är ansvarigt för din socialförsäkring, sjukförsäkring, familjetillägg pension när du flyttar till, bor i eller arbetar i ett annat nordiskt land.

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.