Socialförsäkring i Sverige

Social sikring i Sverige
Här hittar du information om vad socialförsäkring är, var du ska vara socialförsäkrad och vilka myndigheter som ansvarar för socialförsäkringen i Sverige.

Socialförsäkring betyder i de flesta länder rätten till social trygghet i form av sjukpenning, arbetslöshetsersättning, pension, sjukvård och barnbidrag. Det varierar från land till land vilka förmåner som ingår, hur stora de är och hur de finansieras.

I regel omfattas du av socialförsäkringen i det land där du arbetar, oavsett var du bor. Om du bor i Sverige men arbetar i ett annat nordiskt land omfattas du alltså av arbetslandets socialförsäkring och inte av Sveriges socialförsäkringssystem.

Att vara försäkrad i ett land innebär att du kan ha rätt till socialförsäkringsförmåner i landet.

Socialförsäkringen ger ekonomiskt skydd för familjer och barn, för personer med funktionsnedsättning samt vid sjukdom, arbetsskada och ålderdom.

Socialförsäkringen i Sverige administreras av Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

Du måste alltid ta reda på vilket land som är ansvarigt för din socialförsäkring, sjukförsäkring, familjetillägg eller pension när du flyttar till, bor i eller arbetar i ett annat nordiskt land.

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.