Socialförsäkring i Sverige när du arbetar utomlands

Social sikring når du arbejder i udlandet
Här kan du läsa om vad som gäller om du blir sjuk eller arbetslös när du bor i Sverige och pendlar till jobbet i ett annat nordiskt land.

Om du bor i Sverige och väljer att bo eller arbeta i ett annat nordiskt land kan det påverka din socialförsäkring.

Normalt är du socialförsäkrad i det land där du är bosatt. Men pendlar du till arbetet i ett annat nordiskt land är du i regel socialförsäkrad i arbetslandet.

Om du börjar jobba i ett annat nordiskt land ska du därför kontakta Försäkringskassan i Sverige och socialförsäkringsmyndigheten i det andra landet för mer information om socialförsäkring när du arbetar utomlands. Eftersom det finns gemensamma regler för socialförsäkring inom EU/EES kan du ha rätt till sociala trygghetsförmåner från arbetslandet.

Om du bor i Sverige och arbetar utomlands

Om du bor i Sverige och pendlar till ett arbete i ett annat nordiskt land är du i regel socialförsäkrad i arbetslandet.

Socialförsäkringen innefattar exempelvis sjukförsäkring, föräldraledighet, familjeförmåner, a-kassa och pensionsrättigheter. Sociala avgifter betalas i det land där du är socialförsäkrad.

Om du bor i Sverige men är utstationerad eller arbetar i två eller flera länder

Du kan bara vara socialförsäkrad i ett land i taget. Normalt är du socialförsäkrad i det land där du är bosatt. Om du bor i Sverige och pendlar till jobbet i ett annat nordiskt land är du däremot i regel socialförsäkrad i arbetslandet.

Men det finns vissa undantag, till exempel om du är utstationerad arbetskraft, arbetar i två eller flera länder samtidigt eller har fått dispens. Vid utstationering, samtidigt arbete i flera länder eller dispens ska ha du ha blankett A1 (Danmark och Finland) eller E 101 (Island och Norge) med dig, där det framgår vilket land du är socialförsäkrad i. Blanketten får du hos Försäkringskassan.

Om du blir sjuk som pendlare

Bor du i Sverige och arbetar utomlands och blir sjuk har du rätt till sjukvård i arbetslandet, men du kan också få tillgång till sjukvård i Sverige.

För att kunna få vård i Sverige ska du be om blankett S1 från arbetslandets socialförsäkringsmyndighet. Blanketten ska du registrera hos Försäkringskassan.

Om du blir arbetslös som pendlare

Bor du i Sverige och pendlar till arbetet i ett annat nordiskt land och förlorar ditt jobb ska du registrera dig på arbetsförmedlingen i Sverige och även ansöka om a-kassa från Sverige. Din svenska a-kassa tar hänsyn till det du tjänat in i det andra nordiska landet.

Du kan bekräfta ditt arbete i ett annat nordiskt land med en PD U1-blankett. Blanketten används när du går med i en svensk a-kassa och ska räkna in försäkrings- och arbetsperioder från ett annat nordiskt land.

Om du vill fortsätta arbeta i arbetslandet kan du också registrera dig på arbetsförmedlingen i arbetslandet, men du ska fortsätta att rapportera till den svenska myndigheten, Arbetsförmedlingen.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.