Socialförsäkring när du flyttar till eller från Sverige

Social sikring ved flytning til og fra Sverige
Läs om reglerna för socialförsäkring när du flyttar till eller från Sverige.

Socialförsäkring när du flyttar till Sverige

Om du flyttar till Sverige är din socialförsäkring beroende av ifall du börjar arbeta i Sverige eller behåller arbetet i ditt hemland, eftersom socialförsäkringen i första hand följer arbetslandet.

Om du börjar arbeta i Sverige, och endast i Sverige, blir du socialförsäkrad i Sverige.

Om du behåller ditt arbete i hemlandet fortsätter du däremot att vara socialförsäkrad i ditt hemland.

Om du arbetar både i hemlandet och i Sverige blir det lite svårare att avgöra var du är socialförsäkrad. Kontakta Försäkringskassan eller socialförsäkringsmyndigheten i ditt hemland för närmare information om socialförsäkring när du arbetar i flera länder.

Socialförsäkring när du flyttar från Sverige

Om du flyttar utomlands för att arbeta och inte längre har någon adress i Sverige är du inte heller längre folkbokförd eller försäkrad i Sverige. Du är heller inte längre socialförsäkrad i Sverige när du kommer till Sverige på semestern.

Om du ska flytta från Sverige bör du kontakta Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten innan du flyttar, för att få information om vilka förmåner du kan ta med dig till det nya landet och vilka förmåner du måste tjäna in rätt till i det nya landet.

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.