Språkkurser för nyanlända till Färöarna

Sprogkurser for tilflyttere til Færøerne
Som utländsk medborgare på Färöarna kan du få 20 timmars gratis utbildning i färöiska. Läs mer om möjligheterna att lära dig färöiska här.

Språkkurser för nyanlända till Färöarna 

Här kan du läsa om dina möjligheter på Färöarna att ta kurser i färöiska för utlänningar.

Utländska medborgare som flyttar till Färöarna har vanligtvis rätt till 20 timmars undervisning i färöiska.

Undervisning utöver dessa 20 timmar måste du betala själv för. 20 timmars gratis undervisning gäller även för nyanlända skolbarn. Vill du veta mer om undervisning i färöiska för utlänningar kan du kontakta kommunen.  

På vissa kvällsskolor runt om på Färöarna kan du få undervisning i färöiska för utlänningar. Kvällsskolorna sorterar under kommunerna. 

I Klaksvík kan kvällsskolan kontaktas på e-postadressen kvoldskulin@gmail.com.

I Torshamn kan kvällsskolan kontaktas på e-postadressen kvoldskulin@torshavn.fo.

Vill du få mer undervisning i färöiska än de 20 gratistimmarna är det möjligt bland annat på kurscentret Skeiðsdepilin i Torshamn. På kursen lär man sig att läsa, skriva och tala färöiska. Kursen är lämplig för alla som har begränsade kunskaper i färöiska, bland annat utländska medborgare på Färöarna. Kursen består av 80 lektioner à 55 minuter. Det ges tre lektioner i veckan från september till april.

Om du är intresserad kan du kontakta Skeiðsdepilin för mer information om bland annat tid, plats och pris. De kan kontaktas på telefon +298 318813 eller e-post info@sd.fo.

Vill du lära dig färöiska på nybörjarnivå hemifrån har förlaget Stiðin gett ut grundkursen ”Faroese – A Language Course for Beginners”. Läromaterialet består av text, cd och grammatik och kan köpas i bokhandeln. Innehållet i cd:n är också tillgängligt gratis på internet. Undervisningsspråket är engelska.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.