Språkkurser för nyanlända till Färöarna

Sprogkurser for tilflyttere til Færøerne
Som utländsk medborgare på Färöarna kan du få 20 timmars gratis utbildning i färöiska. Läs mer om möjligheterna att lära dig färöiska här.

Språkkurser för nyanlända till Färöarna 

Här kan du läsa om dina möjligheter på Färöarna att ta kurser i färöiska för utlänningar.

Utländska medborgare som flyttar till Färöarna har vanligtvis rätt till 20 timmars undervisning i färöiska.

Undervisning utöver dessa 20 timmar måste du betala själv för. 20 timmars gratis undervisning gäller även för nyanlända skolbarn. Vill du veta mer om undervisning i färöiska för utlänningar kan du kontakta kommunen.  

På vissa kvällsskolor runt om på Färöarna kan du få undervisning i färöiska för utlänningar.  Kvällsskolorna sorterar under kommunerna. 

I Klaksvík kan kvällsskolan kontaktas på e-postadressen kvoldskuli@gmail.com.

I Torshamn kan kvällsskolan kontaktas på e-postadressen kvoldskulin@torshavn.fo.

Om du vill få mer undervisning i färöiska än de 20 gratistimmarna kan du kontakta kvällsskolorna för att ta reda på vilka program de regelbundet erbjuder utlänningar på Färöarna.

 

Lär dig hemifrån

Material om färöiska på nybörjarnivå finns tillgängligt och kan köpas i bokhandeln. Materialet finns som textmaterial och på cd.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.