Stöd för hjälpmedel på Färöarna

Handicapskilt
Photographer
Sigurður Ólafsson/norden.org
Här kan du läsa om möjligheterna att få stöd för hjälpmedel om du har ett långvarigt behov, till exempel om du har en funktionsnedsättning eller en kronisk sjukdom.

Om du bor eller vistas på Färöarna och har ett långvarigt behov av hjälpmedel har du samma rätt att ansöka om stöd från det offentliga som färöiska (danska) medborgare.

Hjälpmedel

Om du eller ditt barn har en permanent fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som kan lindras med hjälpmedel i vardagen kan du vända dig till Almannaverkið för att ansöka om att få låna ett hjälpmedel eller ansöka om bidrag för att kunna köpa det.

Almannaverkið kan ge stöd för hjälpmedel och ändringar i eller byte av bostad om du har en permanent fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Syftet är att du ska kunna leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt även om du har en funktionsnedsättning.

Det har ingen betydelse vad som orsakat din funktionsnedsättning. Den kan vara medfödd eller ha uppstått senare efter sjukdom eller olycksfall. Det är inte din diagnos som är avgörande, utan konsekvenserna av din funktionsnedsättning.

Almannaverkið ger stöd för hjälpmedel om hjälpmedlet i väsentlig grad

 • kan avhjälpa de permanenta konsekvenserna av din funktionsnedsättning
 • kan underlätta vardagen i ditt hem
 • är nödvändigt i ditt arbetsliv.

Det kan vara tekniska hjälpmedel såsom

 • gånghjälpmedel
 • rullstolar
 • specialsängar
 • mindre hjälpmedel till ditt kök eller badrum.

Hjälpmedel kan vara kroppsburna, såsom

 • stödkorsetter
 • arm- eller benproteser
 • bröstproteser
 • peruker (vid permanent håravfall)
 • ortopediska skor eller inlägg
 • hörapparater (administreras av hälso- och sjukvården på Färöarna)
 • synhjälpmedel.

När du får beviljat vissa hjälpmedel, såsom ortopediska skor, betalar du en patientavgift.

Du bör ansöka om stöd hos Almannaverkið innan du köper, eftersom du kan få stöd för det mest lämpliga och billigaste hjälpmedlet.

Det är gratis för dig att låna hjälpmedel från Almannaverkið. Din egen ekonomi kan inte påverka om du kan få bidrag eller hur mycket du kan få. Bidraget är skattefritt.

Du kan få mer information från Almannaverkið. Se länk längst ner i texten.

Du kan även ha rätt till hjälpmedel i samband med ditt arbete eller din utbildning på vissa villkor. Stödet kan beviljas som lån eller bidrag.

Hjälpmedel kan vara

 • undervisningsmaterial
 • arbetsredskap
 • mindre arbetsplatsinredning.

Villkoren är att

 • hjälpmedlet inte är vanligt förekommande på din arbetsplats eller läroanstalt
 • kostnaden är högre än vad din arbetsgivare antas stå för
 • hjälpmedlet är nödvändigt för att delta i åtgärd, bibehålla sysselsättning eller fortsätta vara egenföretagare
 • hjälpmedlet kompenserar din nedsatta arbetsförmåga.

Kontakta Almannaverkið för mer information.

Flytta till Färöarna med hjälpmedel från ett annat nordiskt land

Om du flyttar till Färöarna och har ett hjälpmedel från ett annat nordiskt land ska du kontakta det organ i hemlandet du fått hjälpmedlet från och ta reda på om du kan behålla det.

Flytta utomlands med hjälpmedel från Färöarna

Om du ska vistas i ett annat nordiskt land under en längre period och har hjälpmedel från Färöarna ska du informera Almannaverkið om det. Det gäller också om du flyttar till landet eller ska arbeta där.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.