Studentbostäder i Danmark

Studieboliger og kollegier i Danmark
Här hittar du information om studentbostäder i Danmark.

Om du ska flytta till Danmark för att studera kan du välja att leta efter en hyres-, ägo- eller andelsbostad på bostadsmarknaden.

Men studerande väljer ändå ofta att ansöka plats på ett kollegium eller i en ungdomsbostad.

Det är i regel billigare att bo på kollegium än i lägenhet, men det finns naturligtvis på motsvarande sätt mindre plats.

Eftersom hyran är låg och det ofta är svårt att hitta en lägenhet, är det i normala fall långa väntelistor till kollegierummen i de större städerna.

Därför är det en bra idé att så tidigt som möjligt ställa sig i kö till ett rum på ett kollegium.

Om du vill ställa dig i kö för ett kollegierum, kan du kontakta kollegiet direkt eller studentvägledningen på den utbildningsinstitution där du ska studera.

Du kan läsa om kollegier och ungdomsbostäder i Danmark på ungdomsboliger.dk.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.