Studentrabatter och studentkårer i Finland

Opiskelija-alennukset ja opiskelijoiden etujärjestöt Suomessa
Här kan du läsa om finska studentorganisationer och om olika rabatter som studerande har rätt till.

Studentorganisationer i Finland

Alla högskolor i Finland har en egen studentkår. Medlemskap i en studentkår är obligatoriskt för universitetsstudenter på kandidat- eller magisternivå. För forskarstudenter är medlemskapet frivilligt. Du hittar kontaktuppgifter till studentkårerna på Finska studentkårers förbunds webbplats.

För studenter i yrkeshögskolor är medlemskap i en studerandekår frivilligt. Studerandekårernas kontaktuppgifter hittar du på Finlands studerandekårers förbunds (Samok) webbplats.​​​​​​​

Var kan jag beställa ett studentkort och vilka förmåner ger det?

Utländska studentkort gäller i regel inte i Finland. Med det internationella ISIC-studentkortet kan du få vissa förmåner i Finland. Ett finskt studentkort (även kallat studiekort) kan du beställa genom din student- eller studerandekår. Studentkort som beviljas av de flesta student- och studerandekårer berättigar till förmåner som listas på tjänsten Frank.

Med ett finskt studentkort får du rabatt på studentmåltider i de restauranger som omfattas av FPA:s system med måltidsstöd.

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.