Svenska språkkurser för inflyttade på Åland

svenska språkkurser Åland
Photographer
Johannes Jansson / norden.org
I detta avsnitt hittar du information om kurser i svenska för inflyttade på Åland. Åland är enspråkigt svenskt till skillnad från Finland som är tvåspråkigt.

Medborgarinstitutet (Medis) på Åland är den instans på Åland som erbjuder kurser i svenska för inflyttade.

Sfi-kurser

Svenska för inflyttade (Sfi-kurser) är intensivkurser på heltid. Kriterierna för antagning finns att läsa på svenska och på engelska
på deras sida Svenska för inflyttade / Swedish for foreigners

SIA – svenska i arbete

Utbildningen riktar sig till inflyttade i arbete. De inflyttade får i samarbete med arbetsgivaren möjlighet att utveckla sin svenska på arbetsplatsen.

Språkbad

Språkbad i svenska på Åland för företag, organisationer och myndigheter utanför Åland ordnas enligt offert.

Ansökan för kurserna

Ansökan görs hos AMS på Åland. 

Kontakta myndighet

Om du har frågor om kurserna , kan du kontakta Medborgarinstitutet

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.