Tillträde till högre utbildning i Island

Aðgangur að háskólamenntun á Íslandi
Här kan du läsa om hur man får tillträde till högre utbildning i Island.

Den som ämnar studera på högskolenivå måste ha avlagt isländsk studentexamen eller ha genomgått en likvärdig utbildning. Universitet och högskolor får ställa särskilda antagningskrav och välja ut sina studenter med hjälp av antagningsprov eller placeringstest. Medborgare i de andra nordiska länderna har samma behörighet som isländska medborgare att söka till högskoleutbildning.

Högskolor och universitet i Island

Island har sju universitet och ett antal regionala högskolecentra. Fem av dessa är statliga universitet. På respektive universitets eller högskolas hemsida kan du hitta information om de olika högskoleprogrammens antagningsvillkor och antagningsregler, utbildningskataloger och kursbeskrivningar, ansökningsformulär samt information om antagnings- och studieavgifter.

Studieavgifter

Studenter vid privata universitet betalar studieavgifter medan statliga universitet endast tar ut en anmälningsavgift.

Språkkunskaper

Undervisning vid isländska lärosäten föregår som regel på isländska. Både i grundutbildning och vidareutbildning finns dock kurser som utgör undantag från denna regel. Således föregår undervisning i främmande språk för det mesta på respektive språk och i ett litet antal grundutbildningsprogram föregår undervisningen helt och hållet på engelska.

Flera universitet erbjuder enstaka kurser eller fullständiga program på engelska. De flesta universitet och många individuella program har också en internationell koordinator som har som uppgift att vara till hjälp för utländska studerande. I de flesta kurser används studiematerial på engelska. Kursmaterial i program som främst studeras i inhemskt sammanhang, t.ex. juridik, är dock övervägande på isländska. I vissa program används delvis studiematerial på skandinaviska språk.

Distansutbildning

Några universitet erbjuder utbildning på distans. Detta sker i samarbete med kommuner, högskole- och lärcentra och leverantörer av vuxenutbildning och fortbildning i hela landet. Utförligare information finns på webbsidorna till de program som erbjuder distansutbildning.

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.