Tullregler i Finland

Tullisäännöt Suomessa
Här hittar du information om införsel av flyttgods och andra varor i Finland.

Flyttgods från ett annat EU-land

Om du flyttar till Finland från EU:s tull- och skatteområde behöver du inte göra en tulldeklaration. Mer information från Tullen.

Flyttgods från länder utanför EU

När du flyttar till Finland från ett land utanför EU:s tullområde måste du tullklarera ditt flyttgods.

Om du har bott utanför EU under en sammanhängande period av minst 12 månader och flyttgodset varit i din besittning i minst 6 månader får du normalt föra in flyttgodset i Finland utan att betala tull eller mervärdesskatt.

Mer information från Tullen.

Fordon

Om du vid flytt för in ett fordon från EU:s tull- och skatteområde behöver du inte lämna någon importdeklaration till tullen. Om du vid flytt för in ett fordon från ett land utanför EU måste det tullklareras när du reser in i landet. Mer information från Tullen.

Hos Skatteförvaltningen får du information om bilskatt.

Särskilda regler för införsel av vissa varor

Var kan jag få mer information?

Mer information om införsel av flyttgods och andra varor hittar du på Tullens webbplats. Du kan också kontakta tullrådgivningen. 

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.