Tullregler i Sverige

Toldregler i Sverige
Här kan du läsa om tullreglerna för att föra in flyttgods och varor i Sverige.

Om du flyttar från Danmark eller Finland till Sverige behöver du inte förtulla din personliga egendom eftersom det inte finns några tullavgifter mellan medlemsländerna i EU.

Om du flyttar från Island eller Norge har du möjlighet att få tullfrihet för din personliga egendom, så att du slipper betala tull och moms vid importen. Det är skillnad på om du är inflyttare eller om du återvänder till Sverige.

Personlig egendom är ägodelar som ingår i ett hem, såsom husgeråd, sängkläder, möbler, cyklar, fordon och husdjur. För att få tullfrihet ska du och din familj ha använt ägodelarna för personligt bruk eller haft dem i hushållet.

Fordon

Kontakta Transportstyrelsen för registrering av fordon som ingår i din flytt.

Ansök om tillstånd att införa ägodelar som omfattas av särskilda införselbestämmelser

Om du tar med djur, vapen, läkemedel, livsmedel, alkohol eller tobak när du reser till Sverige från de övriga nordiska länderna, så är du alltid skyldig att söka tillstånd för detta eftersom dessa ägodelar omfattas av särskilda införselbestämmelser.

Djur

Det finns olika regler för införsel av djur till Sverige beroende på var djuret kommer ifrån och om det är ett husdjur eller någon annan typ av djur.

Vapen

Ansök alltid om tillstånd att föra in vapen och farliga föremål i Sverige.

Läkemedel

Du kan föra in läkemedel i Sverige utan tillstånd om de är avsedda för medicinskt bruk för dig personligen. Detta gäller även för medicin som ordinerats av veterinär till djur som du har med dig till Sverige. Om du reser till Sverige från ett annat nordiskt land kan du föra in läkemedel för högst ett års förbrukning.

Livsmedel

Det är i princip fritt att föra in livsmedel i Sverige från Danmark och Finland. Jordbruksverkets direktiv om fri införsel av livsmedel till Sverige kan dock ändras vid eventuella smittorisker.

Du får ta med dig kött- och mejeriprodukter till Sverige från Island och Norge, men det finns en värdegräns för fri införsel. Värdegränsen gäller för alla produkter du har köpt på resan exklusive alkohol- och tobaksvaror.

Alkohol

Du måste vara minst 20 år för att föra in alkohol i Sverige.

Tobak

Du måste vara minst 18 år för att föra in tobak i Sverige.

Växter

Som privatperson får du ta med dig de flesta växter till Sverige. För vissa växter krävs dock tillstånd eller intyg, och en del växter är det helt förbjudet att föra in. EU-länderna har ett gemensamt växtskyddsdirektiv och Sveriges regler är i stort sett identiska med EU:s.

Utförsel av kulturföremål

Du kan behöva tillstånd att föra ut vissa kulturföremål från Sverige.

Internethandel

Reglerna skiljer sig när du köper varor via internet beroende på vad du beställer och vilket land varorna kommer ifrån.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.