Underhållsstöd i Danmark

Børnebidrag i Danmark
Om föräldrarna till ett barn inte bor ihop är den som inte försörjer barnet skyldig att betala ett underhåll (børnebidrag) till den andra föräldern.

Båda föräldrarna är skyldiga att försörja sina barn. Om du inte bor tillsammans med ditt barn, till exempel på grund av skilsmässa, kan du åläggas att betala underhållsstöd till den förälder som försörjer barnet.

Om föräldrarna inte kan komma överens om bidraget, kan Familieretshuset fastställa storleken på beloppet. Familieretshuset fastställer bidragsbeloppet, bara om man ansöker om det.

Underhållsstöd ska betalas tills barnet fyller 18 år. Om barnet är över 18 år och studerar, ska man i vissa fall betala utbildningsstöd (uddannelsesbidrag) fram till dess att barnet fyller 24 år.

Den förälder som försörjer barnet kan dessutom ansöka om att få särskilda bidrag från den andra föräldern i samband med namngivning/dop, konfirmation eller liknande och andra särskilda händelser. Du kan läsa mer på Familieretshusets webbplats.

Underhållsstöd till ett barn i ett annat land

Det har ingen betydelse för den som betalar underhållet om stödmottagaren flyttar till ett annat land. 

Om det redan finns beslut om ett bidrag, kan det indrivas i Danmark, om bidragsbetalaren bor i landet. 

Om det inte redan finns beslut om ett bidrag, kan Familieretshuset i Danmark fastställa beloppet utifrån bidragsbetalarens inkomst. Detta gäller oavsett om det är bidragsmottagaren eller bidragsbetalaren som bor i Danmark.

Skattereglerna i det land där bidragsbetalaren bor, kan påverka bidragets storlek. Bidrag till ett barn som bor i Danmark fastställs inte till ett lägre belopp än normalbidraget. 

Om du har frågor, ska du kontakta Familieretshuset.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.