Utstationerade arbetstagare från Finland

Lähetetyt työntekijät
Här kan du läsa om så kallade utstationerade arbetstagare, alltså arbetstagare som en finsk arbetsgivare skickar till ett annat nordiskt land för tillfällig tjänstgöring.

Arbetslöshetsförsäkring och social trygghet

Om din arbetsgivare skickar dig till ett annat nordiskt land för tjänstgöring kan du fortfarande omfattas av arbetslöshetsförsäkringen i ditt hemland. Du betraktas som utstationerad arbetstagare om du skickas utomlands av en finsk arbetsgivare för att utföra lönearbete, får lön av den aktuella arbetsgivaren, omfattas av det sociala trygghetssystemet i Finland och om tjänstgöringen utomlands är tillfällig.

Om du blir utstationerad till ett annat nordiskt land måste du ta med ett intyg på att du omfattas av det sociala trygghetssystemet i Finland (t.ex. A1). Intyget befriar både arbetsgivaren och arbetstagaren från försäkringsavgifter i det land där den utstationerade arbetar och undviker på så sätt dubbla avgifter. Om du omfattas av det sociala trygghetssystemet i Finland betalas alla lagstadgade socialförsäkringsavgifter i Finland.

Arbetsgivaren ansöker om ett intyg för utstationerade arbetstagare hos Pensionsskyddscentralen.

Mer information får du hos Pensionsskyddscentralen.

Social trygghet för familjemedlemmar

Om du som familjemedlem till en utstationerad arbetstagare flyttar med utomlands måste du meddela det till Folkpensionsanstalten. Som familjemedlem måste du ansöka hos FPA om att omfattas av det sociala trygghetssystemet i Finland inom ett år efter utlandsflytten. Mer information får du hos FPA.

Sjuk- och hälsovård

Om du blir utstationerad till ett annat nordiskt land har du och din familj rätt att under en tillfällig vistelse (som varar mindre än ett år) få medicinskt nödvändig vård på samma villkor som invånarna i landet du arbetar i. Du intygar din rätt med en godkänd officiell legitimation (t.ex. körkort eller pass) från hemlandet. Om du bor i ett annat nordiskt land längre än ett år ska du som utstationerad arbetstagare och dina familjemedlemmar registrera er hos landets sjukförsäkringsmyndighet.

Som utstationerad arbetstagare från Finland till ett annat nordiskt land har du och dina familjemedlemmar rätt till offentliga vårdtjänster även i Finland, även om ni inte har någon hemkommun i Finland. Du kan då be FPA om ett intyg om rätt till vårdförmåner i Finland, som visar att ni har rätt till offentliga vårdtjänster i landet.

Mer information hos Folkpensionsanstaltens center för internationella ärenden.

Beskattning av utlandsarbete

Om du skickas till ett annat nordiskt land för tjänstgöring måste din arbetsgivare eller du själv anmäla detta till skattemyndigheten i det land du bor i. Anmälan gör du antingen på blankett NT1 eller NT2 som du får från Skatteförvaltningen.

På så sätt säkerställer man att preliminär skatt dras i rätt land. Fyll i NT1 om du endast ska beskattas i det land du bor i. Det är det vanliga om du uppehåller dig i det andra landet i högst 183 dagar under en sammanhängande period av tolv månader. Fyll i NT2 om du ska beskattas i det land du arbetar i. Det ska du om du uppehåller dig i det land du ska arbeta i mer än 183 dagar eller om din arbetsgivare har ett fast verksamhetsställe i det aktuella landet eller (gäller vissa länder) om du är inhyrd arbetstagare.

I vissa fall kan skattemyndigheterna enligt det nordiska så kallade trekkavtalet föra över den preliminära skatten till ett annat nordiskt land. Det är möjligt om inkomsten ska beskattas i ett annat nordiskt land än det land där preliminär skatt dragits. Den överförda skatten anses alltid vara betald i rätt tid i det land den överförts till och där beskattningen sker. Om den överförda skatten inte täcker hela skatten i det andra landet får du själv betala resterande del samt eventuella räntor och andra förseningsavgifter på denna del.

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.