Volontärarbete och arbetspraktik på Åland

Volontärjobb på Åland
Här kan du läsa om hur du går till väga om du vill arbeta som volontär, göra arbetspraktik och komma in igen på arbetsmarknaden via arbetsprövning på Åland.

Volontärarbete

Information om volontärarbete på Åland finns på SKUNK - skärgårdsungdomarnas intresseorganisations hemsida. Om du är intresserad av SKUNKs EVS volontärplatser kan du kontakta dem via deras hemsida.

Arbetspraktik

Arbetspraktik är en möjlighet för dig som är arbetslös arbetssökande vid AMS Åland. Ålands fredsinstitut erbjuder praktik för studerande sedan en tid tillbaka.

Arbetsprövning

Arbetssökande på AMS Åland med funktionshinder, sjukdom eller skada som påverkar möjligheterna att ta emot arbete kan få en chans att prova på ett nytt arbetsområde genom arbetsprövning.

Kontakta myndighet

Om du har frågor om arbetsprövning och arbetspraktik, kan du kontakta AMS på Åland

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.