Vuxenutbildning i Sverige

Voksenuddannelse i Sverige
Här kan du läsa om vuxenutbildning i Sverige.

Komvux

Vuxenutbildning kallas för komvux i Sverige. Det står för kommunal vuxenutbildning. Komvux består av tre områden: kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare. Dina behov och förutsättningar som student är utgångspunkten för vilken vuxenutbildning du ska välja.

Komvux har som främsta syfte att du ska kunna komplettera din gymnasie- eller grundskoleutbildning. Du kan läsa om komvux på webbplatsen Allastudier.se.

Komvux i Sverige när du bor utomlands

Du behöver inte vara folkbokförd i Sverige för att studera på komvux. Om du är bosatt i ett av de andra nordiska länderna eller på Färöarna, Grönland eller Åland kan du studera på komvux på distans.

Men du måste genom din tidigare skolgång i hemlandet ha förutsättningar som bedöms motsvara svensk grundskoleutbildning eller en vuxenutbildning. Om du har det likställs du med dem som söker in i den kommun där utbildningen hålls.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.