Vuxenutbildning i Sverige

Bøger på Stockholms Stadsbibliotek
Photographer
Photo by Susan Q Yin on Unsplash
I Sverige kallas vuxenutbildning för komvux. Här hittar du information om vem som kan söka till komvux och vad som gäller om du bor i ett annat nordiskt land och vill komplettera eller slutföra din gymnasieutbildning.

Vuxenutbildning kallas för komvux i Sverige. Det står för kommunal vuxenutbildning. På komvux kan du läsa enstaka kurser eller gå en hel utbildning.

Allmänt om komvux i Sverige

Komvux består av tre skolformer: kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare. Dina behov och förutsättningar som elev är utgångspunkten för vilken vuxenutbildning du ska välja.

Det främsta syftet med komvux är att du ska kunna komplettera din gymnasie- eller grundskoleutbildning.

Ansökan till komvux i Sverige

Ansök om att få gå på komvux via din hemkommun i Sverige.

Om din ansökan gäller en utbildning som anordnas av en annan kommun ska hemkommunen så snart som möjligt vidarebefordra din ansökan till den andra kommunen och bifoga ett yttrande om huruvida hemkommunen kommer att stå för kostnaderna för din utbildning.

Ett sådant yttrande behövs inte om kommunerna sedan tidigare har en överenskommelse. Det är kommunen som anordnar utbildningen som beslutar om du blir antagen till utbildningen.

Komvux i Sverige när du bor utomlands

För att få studera på vuxenutbildning i Sverige krävs det i regel att du bor i Sverige. Men även personer som bor i ett annat nordiskt land kan bli antagna till vuxenutbildning på gymnasial nivå i Sverige. Du behöver alltså inte vara folkbokförd i Sverige för att studera på komvux.

Folkbokförd i ett annat nordiskt land

Om du är folkbokförd i ett av de andra nordiska länderna eller på Färöarna, Grönland eller Åland och vill studera på komvux ska du likställas med sökande från kommunen. Det innebär att du måste vara behörig till utbildningen.

Om du inte har slutfört din tidigare utbildning i Sverige krävs en utbildning som motsvarar svensk grundskola eller motsvarande vuxenutbildning för att du ska kunna bli antagen. Du måste alltså genom din tidigare skolgång i hemlandet ha förutsättningar som bedöms motsvara svensk grundskoleutbildning eller en vuxenutbildning.

Om du har det likställs du med dem som söker in i den kommun där utbildningen hålls.

Folkbokförd i Sverige och vistas i ett annat nordiskt land

Om du vistas i ett annat nordiskt land men är folkbokförd i en kommun i Sverige är din rätt till utbildning inte densamma som om du vore nordisk sökande.

Då måste du ansöka till komvux i din svenska hemkommun eftersom det är din hemkommun som ansvarar för utbildningen. Du har alltså inte rätt att få en plats på komvux i en annan kommun än din hemkommun.

Studera på komvux i Sverige på distans från utlandet

Om du har rätt att studera på komvux kan du göra det på distans från ett annat nordiskt land.

Men observera att de flesta kommuner kräver – genom överenskommelse – att du gör slutprov för varje kurs på plats i skolan.

Om kursen innehåller ett nationellt prov måste det också göras på plats i skolan.

Det finns alltså krav på fysisk närvaro på kurser som man läser på distans.

Mer information

Det är kommunerna i Sverige som har ansvar för vuxenutbildning. På deras webbsidor hittar du mer information om vuxenutbildning. Du kan kontakta kommunen för att få svar på dina frågor.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.