Yrkeshögskoleutbildning i Sverige

Videregående erhvervsuddannelse i Sverige
Här kan du läsa om yrkeshögskoleutbildning, antagningskrav och vad som skiljer yrkeshögskoleutbildningar från utbildningar på universitetet i Sverige.

Yrkeshögskoleutbildning

En yrkeshögskoleutbildning kallas för YH-utbildning i Sverige. YH-utbildningarna kombinerar teori med praktiskt lärande på en arbetsplats. Praktiken kallas för Lärande i arbete (LIA) och är en viktig del av en YH-utbildning.

YH-utbildningar som varar i minst ett år avslutas med en yrkeshögskoleexamen. Utbildningar som varar i minst två år avslutas med en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Det är en nationellt godkänd och kvalitetssäkrad examen som är välkänd hos de flesta företag.

Utbildningarna ges inom branscher där det finns behov av välutbildad arbetskraft. Innehållet i YH-utbildningarna bygger på kunskap som har kommit fram vid produktion av varor och tjänster. Målet är att de ska leda till ett jobb eller eget företag direkt efter examen. Innehållet och studieinriktningarna på YH-utbildningarna varierar beroende på arbetsmarknadens behov.

Det finns både privata och offentliga institutioner. Alla utbildningar är godkända av Myndigheten för yrkeshögskolan och granskas regelbundet. Utbildningarna bedrivs i samarbete med näringslivet.

Utbildningar i yrkeshögskolans regi

Yrkeshögskolans utbildningar är sammansatta utifrån näringslivets behov. De eftergymnasiala utbildningarna ger kompetens inom yrkesområden som bygg, it, jordbruk, media, hälsa och omsorg, teknik, turism, restaurang och ekonomi.

Yrkeshögskolans utbildningar finns inom många olika branscher i hela Sverige. Du hittar information om utbildningsområden och utbildningsställen på yrkeshögskolans webbplats.

Antagning till yrkeshögskoleutbildning i Sverige

För att antas till en YH-utbildning måste du vara behörig. Alla YH-utbildningar har samma krav – det viktigaste är att du antas klara utbildningen.

Antagningskrav och behörighetsregler

Du är behörig om du uppfyller något av följande:

  • Du har en gymnasieexamen från gymnasieskolan.
  • Du har en gymnasieexamen från en kommunal vuxenutbildning.
  • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven ovan.
  • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är behörig till motsvarande utbildning där.
  • Du har genom svensk eller utländsk utbildning praktisk erfarenhet eller har på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Antagningskraven tar inte enbart hänsyn till formella meriter, utan också den verkliga kompetensen hos dig som söker.

Krav på särskilda förkunskaper

På många utbildningar finns det även krav på så kallade särskilda förkunskaper. Det brukar handla om att du ska ha godkända betyg från vissa specifika kurser från gymnasiet eller att du ska ha viss arbetslivserfarenhet. Information om detta finns på Yrkeshögskolan.se under varje utbildning.

Skillnaden mellan yrkeshögskola och högskola/universitet

Det finns ganska stora skillnader mellan att studera på yrkeshögskola och på högskola eller universitet. Här är de viktigaste skillnaderna:

Yrkeshögskola 

Antal år till examen: 1–2

Yrkesinriktade studier: Ja

Teoretisk nivå: Medelhög

Undervisningstimmar/vecka: 18 

Kontakt med näringslivet: Mycket kontakt 

LIA/praktik: Ja

Högskola/universitet

Antal år till examen: 4–5

Yrkesinriktade studier: Beroende på utbildning

Teoretisk nivå: Hög

Undervisningstimmar/vecka: 2–10

Kontakt med näringslivet: Lite eller ingen kontakt

LIA/praktik: Oftast inte

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.