Info Norden
Ska du flytta i Norden? Info Norden guidar dig på vägen. Ska du studera i Norden? Info Norden guidar dig på vägen. Ska du jobba i Norden? Info Norden guidar dig på vägen. Ska du starta företag i Norden? Info Norden guidar dig på vägen. Ska du söka stöd i Norden? Info Norden guidar dig på vägen.

Populärt innehåll

Norske sykepenger

Information om coronapandemin i Norden

Elatusapu ja -tuki Suomessa

Underhållsbidrag och underhållsstöd i Finland

Finska sociala förmåner

Om du bor permanent i Finland har du normalt rätt till olika förmåner. I vissa fall kan du ha rätt till sociala förmåner även på grund av arbetet.

Norges klimaminister Ola Elvestuen (bak fra venstre), Danmarks eneri-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt, Norges statsminister Erna Solberg, Finlands statsminister Juha Sipilä, Islands statsminister Katrin Jakobsdottir, Sveriges minister for internasjonalt utviklingssamarbeid og klima og visestatsminister Isabella Lövin og Islands minister for miljø og naturressurser Guðmundur Ingi Guðbrandsson samlet på klimatoppmøte i Helsinki. 

Det officiella nordiska samarbetet

Boligstøtte i Sverige

Nordiska stödordningar

Söka jobb på Åland

Företag i Finland

Þjónusta við fatlaða á Íslandi

Information för funktionshindrade

Gränsarbetare som bor i Finland

Här får du information om beskattning och social trygghet för gränsarbetare som arbetar i ett annat land.

Työnhaku ulkomailla

Att söka jobb utomlands med finsk arbetslöshetsdagpenning

Suomen työttömyysturvaetuudet

Finsk arbetslöshetsersättning

Sosiaaliturva, kun aloitat Suomessa työskentelyn

Social trygghet när du börjar arbeta i Finland

Työttömyysvakuutuskausien siirto Suomesta

Överföring av arbetslöshetsförsäkringsperioder från Finland

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen  ammatillinen tunnustaminen Suomessa

Erkännande av utländska examina i Finland

Ammattiliitot Suomessa

Fackförbund i Finland

Työharjoittelu ja vapaaehtoistyö Suomessa

Arbetspraktik och volontärarbete i Finland

Lähetetyt työntekijät

Utstationerade arbetstagare från Finland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.