Almedalsveckan 2021

Almedalen 2016: Áfram Ísland!
Fotograf
Victoria Henriksson/Norden.org
Årets Almedalsvecka ordnas 4-7 juli. Det blir en annorlunda Almedalsvecka, eftersom den i år genomförs som ett i huvudsak digitalt arrangemang över fyra dagar.

Nordiska ministerrådet deltar i programmet tillsammans med Nordiska rådet och andra aktörer med event, tisdag 6 juli kl. 13 – 16. Alla samtal sänds digitalt från Stockholm.

Tidigare har riksdagspartierna haft varsin dag under Almedalsveckan. I år genomförs Almedalsveckan under fyra dagar där partierna delar dagar.

Almedalsveckan Play är plattformen som du ska ha koll på om du vill delta i årets Almedalsvecka. Här kan du se, höra eller aktivt delta i arrangörernas evenemang när de lyfter sina hjärtefrågor. Ingen föranmälan/anmälan för att använda Almedalsveckan Play krävs.

Genomförda sändningar

Hur har coronapandemin påverkat det nordiska samarbetet?

Integration: jämlika förutsättningar i kris?

Från strategi till affär

Våra debatter på Almedalsveckan 2021

6 juli kl. 13:00 - Hur har coronapandemin påverkat det nordiska samarbetet?

Norden vill bli den mest integrerade regionen i världen. Den fria rörligheten, kultursamarbetet och handeln mellan de nordiska länderna har stärkt oss. Redan flyktingkrisen 2015 visade att gränserna mellan våra länder kan stängas. Under pandemin har det blivit vardagsmat att följa hur olika restriktioner lanserats på nationell nivå. Gränsstängningarna har påverkat många av oss. Vilka förväntningar har nordborna på samarbetet inför framtiden? Och hur svarar politikerna? Är Norden rustad till tiden efter covid-19? Finns det en framtid för det nordiska samarbetet och för Norden som en integrerad region?

6 juli kl. 14:00 - Integration: jämlika förutsättningar i kris?

Hur har Coronan påverkat integrationen, i norden? Varför har pandemin drabbat invandrargrupper så hårt? Mediabilden och den politiska argumentationen lyfter ofta språkförståelse och kulturella skillnader som orsaker, medan forskningen pekar på andra avgörande faktorer. I en ny studie pekar man på flera bakomliggande faktorer som sammantaget orsakat den höga infektionsnivån och överdödligheten i utsatta områden. Snarare än språksvårigheter och kulturell bakgrund har strukturella faktorer och ojämlikhet spelat in. De här faktorerna försvårar och i vissa fall omöjliggör för invånarna att följa riktlinjerna. Vid detta samtal kommer forskarna att presentera fynden i studien och därefter låter vi representanter från invandrartäta områden i Norden kommentera rapporten och dela med sig av sina erfarenheter av pandemin. Vi får också lyssna till representanter från myndigheter i de nordiska länderna med ansvar för att motverka boendesegregationen. Vilka lärdomar drar man inför kommande pandemier och inför framtiden?

6 juli kl. 15:00 - Från strategi till affär

Hur leder vi processerna från cirkulära mål och strategier till affär? Hur blir det ekonomi av återanvändning? Hur hittar konsumenten och producenten varandra för att prioritera det cirkulära som stöder grön omställning och ekonomiska reultat? Vad kan vi lära oss av varandra i Norden? I det här eventet kommer vi att fokusera på den gröna omställningen och om hur vi kan arbeta med cirkulära affärsmodeller. Under seminariet diskuterar aktörer och företag om samhälls- och affärsnyttan med cirkulär ekonomi. Via nya värdekedjor, kompetensutveckling, samarbeten inom olika eco-system mellan nordiska företag har den gröna omställningen redan startat. Men frågan är hur ska vi kunna bli bättre på att vara cirkulära? Hur ska vi kunna accellerera den ekonomiska vinningen i samklang med den gröna omställningen? Det går visst att utmana den traditionella industrin och bidra till att hitta lösningar för en cirkulär framtid. Och det finns många goda exempel genomförda av nordiska företag som visade hur man kan arbeta hållbart genom cirkulära affärsmodeller. Varmt välkommen att delta och lyssna till frågor och lösningar.