Blogg: Föräldraledighet, en nordisk exportsuccé

Att vi berättar om föräldraledigheten under FN:s högnivåvecka – det är ett bra mått på hur stark den internationella efterfrågan är på nordiska sanna historier.

Generalsekretærens Blogg

Just nu är hela världens ledare på plats i FN-högkvarteret för generalförsamlingens öppningsdebatt.

Här avhandlas de mest brännande globala samtids- och framtidsfrågorna – och här arrangerar Nordiska Ministerrådet tillsammans med UN Women en högnivåpanel om jämställdhet i arbetslivet under rubriken “Parental leave, a key toprosperity and other true stories

Rubriken ger kanske inte sken av storpolitik, men det är det. För två år sedan satte alla världsledarna ambitiösa mål för den globala utvecklingen, FN:s Agenda 2030, för att utrota fattigdom, minska ojämlikheten och stoppa klimatförändringarna.

De fem nordiska länderna är fast beslutna att vara pådrivande i Agenda 2030-arbetet, och vi vet av egen erfarenhet vad jämställdhet betyder för att bygga hållbara och välmående samhällen.

Politik som främjar lika möjligheter för kvinnor och män på arbetsmarknaden är avgörande.  Bra och billig barnomsorg för alla, fri utbildning och föräldraledighet för både mammor och pappor har varit nyckeln till en framgångsrik utveckling i våra länder.

Två nordiska utrikesministrar, ledaren för FN:s jämställdhetsorganisation UN Women, ledaren för det globala facket ITUC och representanter för nordiskt  näringsliv, ska ge exempel på vad föräldraledighet kan betyda för företaget, de anställda och det omgivande samhället.

Det handlar alltså om föräldraledighet som en av flera byggstenar i ett samhällsbygge där kvinnor och män deltar på arbetsmarknaden på lika villkor.

Såväl våra utrikesministrar som vårt näringsliv kan berätta att dessa investeringar varit avgörande för tillväxt och välstånd i Norden.

Politik som främjar lika möjligheter för kvinnor och män på arbetsmarknaden är avgörande.  Bra och billig barnomsorg för alla, fri utbildning och föräldraledighet för både mammor och pappor har varit nyckeln till en framgångsrik utveckling i våra länder.

Musikjätten Spotify är en global förebild när det gäller att erbjuda sex månaders betald föräldraledighet till anställda mammor och pappor, oavsett i vilken världsdel de jobbar.

Spotify’s Isa Notermans, Global chef för mångfald och inkludering, deltar i panelen för att berätta om hur föräldrapolicyn kopieras av andra företag, inspirerar politiker i hela världen – och har blivit en exportprodukt i sig.

Andra techjättar som Twitter, Google, Facebook och Netflix erbjuder numera också betald föräldraledighet till sina anställda. 

Att vi berättar om föräldraledigheten under FN:s högnivåvecka – det är ett bra mått på hur stark den internationella efterfrågan är på nordiska sanna historier.

Vi har känt av denna efterfrågan ett tag, och nyligen lanserade de fem nordiska statsministrarna initiativet Nordic Solutions to Global Challenges. Initiativet ska uppfattas som både en inbjudan och en utmaning till världen – att bidra med de mest välbeprövade lösningarna och erfarenheterna för att bygga hållbara samhällen.

Nordic Solutions to Global Challenges samlar nordiska erfarenheter av grön omställning, hållbara mat- och välfärdslösningar – och av att skapa ett jämställt arbetsliv.

Den nyblivna mamma eller pappa som uppmuntras av arbetsgivaren att ta det lugnt ett tag med sitt nya barn och sedan återvända till arbetsplatsen – den föräldern behöver inte göra det omöjliga valet mellan barn och karriär. I samma svep dubbleras den talangpool som företaget kan rekrytera från, till gagn för lönsamheten. En ovanligt bra historia, och dessutom sann.  

Kontakt