CSW67: Norden redo att driva på för jämställdhet

sju jämställdhetsministrar
Photographer
norden.org
När det nordiska samarbetet deltar i FN:s kvinnokommission (CSW) i New York den 6–17 mars 2023 är målet att stå upp för jämställdhet och visa upp nordiska lösningar på könsrelaterat våld på nätet och pensionsklyftan mellan kvinnor och män.

Det nordiska samarbetet arrangerar en paneldiskussion på hög nivå med de nordiska jämställdhetsministrarna och två expertpaneler. Välkommen att delta! 

FN:s kvinnokommission (CSW) är det ledande internationella organet som arbetar för att förbättra situationen för kvinnor över hela världen. Huvudtemat i år är innovation, tekniska förändringar och utbildning i den digitala tidsåldern som bidrar till jämställdhet och stärker kvinnors och flickors egenmakt. Det nordiska samarbetets evenemang kommer att fokusera på hur man gör den digitala världen säkrare för alla och hur man minskar pensionsklyftan mellan kvinnor och män.

Pushing back the push-back – Nordic solutions to online gender-based violence

Datum: 6 mars 2023

Tid: 13.15–14.30 (lokal tid)

De nordiska jämställdhetsministrarna diskuterar under ledning av Islands statsminister nordiska lösningar som gör den digitala världen säkrare för alla. De nordiska länderna är redo att trycka tillbaka motståndet mot jämställdhet!

Följ med i direktsändningen:

Economic gender equality now! Nordic ways to close the pension gap

Datum: 7 mars 2023

Tid: 15.00–16.15 (lokal tid)

Även om kvinnorna i de nordiska länderna har en hög utbildningsnivå och ett högt deltagande på arbetsmarknaden leder det inte automatiskt till jämställda pensioner. Insatserna för att främja lika lön och delad föräldraledighet har tagit oss långt när det gäller att säkerställa kvinnors ekonomiska egenmakt efter pensioneringen. Men hur utformar vi pensionssystem som främjar jämställdhet?

Följ med i direktsändningen:

The abusive internet – Nordic and Baltic ways to prevent gender-based violence

Datum: 8 mars 2023

Tid: 11.30–12.45 (lokal tid)

Delta i ett samtal där våra nordisk-baltiska experter diskuterar de svaga punkterna och de främsta prioriteringarna när det gäller att skydda mänskliga rättigheter och jämställdhet på nätet.

Evenemanget på CSW67 arrangeras av Lettlands regering och Nordiska ministerrådet.

Följ med i direktsändningen:

FN:s kvinnokommission

Den 67:e sessionen i FN:s kvinnokommission, CSW67, kommer att äga rum vid FN:s högkvarter i New York.

Kvinnokommissionen är det främsta globala mellanstatliga organet som uteslutande ägnar sig åt att främja jämställdhet och kvinnors egenmakt. Kvinnokommissionen är avgörande för att främja kvinnors rättigheter, dokumentera verkligheten i kvinnors liv över hela världen och forma globala standarder för jämställdhet och kvinnors egenmakt.

Kommissionen inrättades av Förenta nationernas ekonomiska och sociala råd (Ecosoc) genom resolution 11 (II) som antogs den 21 juni 1946.

På CSW67 har kommissionen följande huvudtema och utvärderingstema:

  • Huvudtema: Innovation, tekniska förändringar och utbildning i den digitala tidsåldern som bidrar till jämställdhet och stärker kvinnors och flickors egenmakt. 
  • Utvärderingstema: Utmaningar och möjligheter när det gäller att uppnå jämställdhet och stärka kvinnors och flickors egenmakt på landsbygden (överenskomna slutsatser från den 62:a sessionen).