Därför minskar surret i Norden

Gul blomst
Fotograf
Gert S Laursen/Ritzau Scanpix
Visst vore det skönt om den här irriterande blomflugan bara försvann! Eller?
Nej – inte skönt alls! Blomflugan är en av de viktigaste insekterna i Norden, tillsammans med vilda bin, humlor och fjärilar.

Blomflugor är pollinatörer – alltså flyttar pollen från en växt till en annan så att de blir befruktade och kan sätta frön och frukt. Pollinatörerna spelar en stor roll för att vi ska få mat på bordet.

Men en del av pollinatörerna har det svårt i Norden.   

Problemet är att naturområdena i Norden blir mindre och mer osammanhängande. När betesmarker växer igen, våtmarker dränerats, skogen odlas, naturmarker blir till odlingsmark - som behandlas med olika växtskyddsmedel, ja, då blir de vilda blommornas och insekternas möjlighet att bygga bo färre.

I Norden är de här insekterna framför allt viktiga för odlingen av oljeväxter som raps och lin, baljväxter som bönor och ärtor, och för klövern.

Och för våra trädgårdsodlare som får betydligt bättre skördar om fruktträd och bärbuskar pollineras av insekter. 

Enligt FN:s forskarpanel för biologisk mångfald blir det färre pollinatörer i hela världen - och det är ett hot mot grödor till ett värde av 577 miljarder dollar om året, skriver forskarpanelen.

Fakta:

  • I Sverige är en tiondel av fjärilarna hotade och en tredjedel av biarterna finns med på den nationella rödlistan. 
  • I Norge är 16 procent av de rödlistade pollinatörerna hotade. Omkring en femtedel av de vilda biarterna är hotade. 
  • I Danmark är en femtedel av de 292 vilda biarterna hotade. 25 procent av fjärilsarterna är utrotningshotade.

Det här kan du göra:

  • Odla insektsvänliga blommor. Överallt!
  • Slopa ogräsmedel.
  • Klipp inte gräsmattan - gör en äng i stället!
  • Städa inte för noga i trädgården, låt gamla träd stå kvar.
  • Bygg ett bihotell!