Det är aldrig för sent att bli en naturkämpe

Tallet 15
Fotograf
Mika Baumeister / Unsplash.com
Kämpar du för klimatet? Bra! Då kämpar du också för biologisk mångfald. Och tvärtom.
Klimatet och den biologiska mångfalden är nämligen tätt sammankopplade.

Ökad biologisk mångfald kan både bromsa och mildra effekterna av klimatförändringarna. 

Samtidigt är klimatförändringarna ett av de största hoten mot biologisk mångfald. 

Här är några exempel: 

 • Haven städar upp omkring en tredjedel av världens koldioxidutsläpp, som annars skulle cirkulera i atmosfären. Men när vi förstör ekosystemen i haven minskar möjligheten att lagra växthusgaser där. 
 • När vi i framtiden måste skydda oss mot ett mer extremt väder, kan vi få hjälp av en artrik och därmed mer motståndskraftig natur. Skogar med många arter är mer motståndskraftiga mot skadegörare och löper mindre risk för bränder.
 • Våtmarker och skogar kan ta emot stora regnmängder, och hjälpa till att kyla ner områden vid värmeböljor och minska risken för översvämningar. 
 • En global temperaturökning 1,5 grader kan göra att 70 procent av världens korallrev förvinner. Försvinner korallerna, försvinner också en hel del fisk som hämtar sin mat bland korallerna. 
 • I ekosystem som tidigare påverkats lite av mänsklig aktivitet, som tundran, taigan ochregioner som Grönland, märks nu tydliga effekter av klimatförändringarna.
 • Jordbruket och dess köttproduktion ställer till det både för den biologiska mångfalden och klimatet, världen över. Nu ökar intresset även i Norden för ”carbon farming”. Det betyder att jordbrukare förändrar sin jord-och skogsbruksmetoder så att mindre CO 2 frigörs till atmosfären. Det kan handla om att binda mer organiskt material i jorden, återbeskoga åkrar och skydda våtmarker. 
 • ”Nature based solutions” som man brukar höra i klimatdebatten, betyder att naturen och den biologisk mångfalden kan bidra till att förebygga och dämpa klimatförändringarna. 

Fakta:

 • En miljon djur- och växtarter i världen riskerar att försvinna, många redan inom 10 år. Det är en nödsituation som sätter mänsklighetens framtid på spel. De fem viktigaste skälen till att det blivit så är  
 • 1. Att djur och natur trängs undan när människor använder marken och vattnet. 2. Att vi jagar och fiskar för hårt 3. Klimatförändringarna 4. Föroreningarna 5. Spridningen av främmande arter.

Det här kan du göra:

 • Lär dig mer om kopplingen mellan klimatförändringarna och krisen för den biologiska mångfalden.​​​​​​
 • Engagera dig för att både klimat- och naturkrisen behöver lösas samtidigt. Här finns ett verktyg för kunskap och förändring: