Det framtida nordiska hälsosamarbetet

Bo Könberg och Kristján Þór Júlíusson
Det nordiska hälsosamarbetet bygger till stor del på de 14 förslag som Bo Könberg lade fram i sin oberoende rapport "Det framtida nordiska hälsosamarbetet". Förslagen behandlar hur det nordiska hälsosamarbetet kan utvecklas och förstärkas under de kommande fem till tio åren.

Rapporten lades fram för den isländska hälsoministern den 11:e juni 2014 och presenterades under de nordiska social- och hälsoministrarnas möte i oktober samma år. Innan dess hade en intensiv arbetsperiod ägt rum. På under ett år reste Könberg, tillsammans med seniorrådgivare Astrid Utterström vid Nordiska ministerrådet, till alla de nordiska länderna, samt Färöarna och Åland, där de genomförde över 80 möten som involverade runt 250 personer. 

Från varje nordiskt land var också två kontaktpersoner utnämnda, som bidrog med nyttiga synpunkter och förslag under processens gång.

Som en förebild för arbetet med rapporten om «Det framtida nordiska hälsosamarbetet» står rapporten om «Fremtidens nordiske utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeid» som den tidigare norska utrikes- och försvarsministern Thorvald Stoltenberg, lade fram under 2009. 

Arbetet med rapporten var en del av Nordiska ministerrådets program, Hållbar nordisk välfärd – en av ministerrådets största satsningar under perioden 2013–2015. Arbetet med att följa upp förslagen i rapporten fortsätter emellertid även efter programperioden. 

Bo Könberg är en svensk, liberal politiker. Under åren 1991-1994 var han sjukvårds- och socialförsäkringsminister i Sverige, och ledde under denna period arbetet med den svenska pensionsreformen. Könberg har deltagit i flera svenska utredningar på välfärdsområdet, blant annat i arbetet med ÄDEL-reformen och «Vårdavgiftsutredningen».

Nordiska ministerrådets handlingsplan för Vision 2030

Handlingsplanen beskriver hur Nordiska ministerrådet ska arbeta för att uppnå visionens mål genom en rad initiativ, som anknyter till visionens tre strategiska prioriteringar: Ett grönt Norden, Ett konkurrenskraftigt Norden och Ett socialt hållbart Norden. Kopplat till de strategiska prioriteringarna finns 12 mål. De strategiska prioriteringarna och målen är styrande för all verksamhet i Nordiska ministerrådet de kommande 4 åren. Handlingsplanen är uppdelad i 12 delar, kopplade till de 12 målen.