En närmare titt på några aktuella politiska frågor

Painting
Fotograf
Bench Accounting, Unsplash
State of the Nordic Region ges ut vartannat år. Rapporten innehåller huvudkapitel om demografi, ekonomi, arbetskraft och utbildning samt ett antal fokuskapitel som varierar från utgåva till utgåva. Fokuskapitlen återspeglar en aktuell global agenda eller kastar ljus på en aktuell politisk fråga i Norden.

2018 års upplaga av State of the Nordic Region har fokus på bioekonomi, digitalisering, hälsa och välfärd samt kultur och konst.

Den nya bioekonomin och hela övergången från en fossilbaserad till en biobaserad ekonomi är ett område med stor potential för hela Norden. Bioekonomi utgör redan cirka 10 procent av den totala nordiska ekonomin och har en stor potential att växa inom områden som fiske, vattenbruk, skogsbruk och bioenergi.

När det gäller digitalisering ligger de nordiska länderna i framkant avseende bredbandstäckning. Norden är också en av de mest digitaliserade regionerna i världen och har de mest avancerade digitala offentliga tjänsterna.

Trots åtagandet att upprätthålla välfärdsstaten intakt upplever avlägsna områden utmaningar när det gäller utbudet av vård och tjänster. Digitala vårdslösningar kan vara en motmedicin mot denna växande sociala orättvisa.

Det nordiska samarbetet är i mycket stor utsträckning baserat på det faktum Nordens fem länder och tre självstyrande områden visar ganska likartade värderingar och normer. Men kulturkonsumtionen och kulturvanorna visar tydligt att det finns skillnader mellan Nordens olika delar.

Ladda ner sektionen med fokuskapitel:

Kontaktperson